אלפון סגל

שם ויחידה
תפקיד
חדר
טלפון
פיתוח ת"ל/חומרי למידה

נשיא
בניין 3 רובינשטיין
קומה 3
לשכת נשיא
פיתוח ת"ל/חומרי למידה

מעצבת ועורכת וידאו

03-5026932
אחראית בסיסי נתונים

03-5026538
ממונת גישה באקדמיה וחב' חרדית

03-5026681
מרצה במתמטיקה
בניין 3 רובינשטיין
קומה 2
223
רכזת משאבי אנוש ונוכחות

רפרנטית קשרי חוץ ארו-אסיה

03-5026890
ראש בית הספר למדעי המתמטיקה

מנחה פרוייקטים

ריכוז מסלול/התמחות/תחום/קורס

ראש תחום תוכן ויחסי ציבור

מנחה פרוייקטים

פיתוח ת"ל/חומרי למידה

סמנכ"ל מחשוב ומערכות

03-5026535
רכזת מערך סיוע לימודי

03-5026705
עוזר הוראה במעבדת הפלסמה

03-5026525
פיתוח ת"ל/חומרי למידה

סגן נשיא לעניינים אקדמיים

רכזת גביה במדור שכר לימוד

פיתוח ת"ל/חומרי למידה

פיתוח ת"ל/חומרי למידה

יועץ אקדמי לסטודנט - שכר

פיתוח ת"ל/חומרי למידה

עוזר מנכ"ל לעניינים לוגיסטיים

03-5026949
אחראי אקדמי על מעבדות מחשבים

03-5026716
אחראית מעורבות חברתית

03-5026875
סמנכ"לית מינהל אקדמי

03-5026552
רכזת בכירה במדור שכר לימוד

מנהלת הכוון תעסוקתי

03-5026805
אחראית תחום בוגרים וידידים

03-5026818
מפתחת מערכת מכלול

03-5026674
מנהלת המרכז לקידום הסטודנט

03-5026772
מנהלת הספרייה

03-5026545
מנהלת מרכז ייעוץ והרשמה

03-5026506
מנהלת רשות המחקר חדשנות ובינ"ל

03-5026922
ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר

03-5026927
אחראי תמיכה ללמידה מתוקשבת

03-5026566
יועץ אקדמי לסטודנט - שכר

מנהל פיתוח מערך פרויקטים

ממונה על מערך הלמידה הדיגיטלי

רכזת מלגות
בניין 1 גולומב
קומה 1
106 א'
03-5026842
אחראית פרויקטים במערכת מכלול

אחראית תוכן אתר / רכזת פיתוח אתר המכון

03-5026767
יועץ אקדמי לסטודנט - שכר

רכז דואר ושליחיות

03-5026532
מנחה פרוייקטים

רכזת מחלקה

03-5026528
פיתוח ת"ל/חומרי למידה

רכז תחום רחפנים אוטונומיים

ראש מערך לימודי מוסמכים

03-5026796
ראש תחום נכסים דיגיטליים

03-5026868