אלפון סגל

שם ויחידה
תפקיד
חדר
טלפון
 • ראש המחלקה למתמטיקה שימושית
בניין 8 רוטשילד
 • פיתוח ת"ל/חומרי למידה

 • נשיא
בניין 3 רובינשטיין
קומה 3
לשכת נשיא
03-5026501
 • פיתוח ת"ל/חומרי למידה

 • פרופסור אמריטוס
בניין 1 גולומב
קומה 4
412
03-5026640
 • ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי
בניין 6 איילון
 • מעצבת ועורכת וידאו

03-5026932
 • יועצת הנשיא להוגנות מגדרית באקדמיה
 • ראש המרכז לניהול משא ומתן וחדשנות עסקית

 • קבלת קהל למרצה
 • מרצה בכיר
בניין 6 איילון
 • ראש בית ספר למדעי המחשב
בניין 8 רוטשילד
קומה 4
 • אחראית בסיסי נתונים

03-5026538
 • ממונת גישה באקדמיה וחב' חרדית

03-5026681
 • סגנית דקן, ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
בניין 1 גולומב
קומה 6
620
03-5026759
 • דקנית
בניין 8 רוטשילד
קומה 4
לשכה
 • ראש המעבדה לחקר חומרים מתקדמים

 • מרצה וחוקר
בניין 8 רוטשילד
קומה 4
415
 • ראש המחלקה לפיזיקה
 • ראש המעבדה לפיזיקת הפלסמה
בניין 8 רוטשילד
 • רכזת משאבי אנוש ונוכחות

 • ראש בית הספר למדעי המתמטיקה
בניין 8 רוטשילד
קומה 4
 • מנחה פרוייקטים

 • ראש המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית
בניין 6 איילון
 • ראש התוכנית לתואר שני ללא תזה
בניין 5 מרגלית
 • חבר סגל
בניין 1 גולומב
קומה 6
 • ראש תחום תוכן ויחסי ציבור

 • מנחה פרוייקטים

 • פיתוח ת"ל/חומרי למידה

 • סמנכ"ל מחשוב ומערכות

03-5026535
 • רכזת מערך סיוע לימודי

03-5026705
 • פיתוח ת"ל/חומרי למידה

 • סגן נשיא לעניינים אקדמיים

 • ראש החוג לתואר ראשון בטכנולוגיות למיה
בניין 5 מרגלית
קומה 2
 • רכזת גביה במדור שכר לימוד

 • פיתוח ת"ל/חומרי למידה

 • מחקר/יצירה
בניין 8 רוטשילד
קומה 2
202
 • מרצה במתמטיקה
בניין 3 רובינשטיין
קומה 2
223
025555555
 • פיתוח ת"ל/חומרי למידה

 • פרופסור מן המניין
בניין 8 רוטשילד
קומה 4
 • מרצה, חוקר וראש מרכז מצויינות לאנרגיות חלופיות ורשת חכמה
בניין 5 מרגלית
קומה 3
328
03-5026695
 • ראש התוכנית לתואר שני עיצוב לסביבה טכנולוגית
בניין 6 איילון
 • ראש בית ספר
בניין 8 רוטשילד
קומה 3
404
 • מחקר/יצירה
 • פרופסור לפיזיקה מתמטית
בניין 8 רוטשילד
קומה 4
424
 • מרצה בכירה, יועצת אקדמי לסטודנטים
בניין 8 רוטשילד
 • דקן
 • ראש התוכנית לתואר שני עם תזה
בניין 5 מרגלית