המועצה האקדמית הינה הגוף האקדמי העליון של עמותת המכון הטכנולוגי חולון, ותפעל לפי עקרון החופש האקדמי, ובהתאם להחלטותיה ולהנחיותיה של המועצה להשכלה גבוהה, כפי שיפורסמו מעת לעת. במסגרת תפקידיה תעסוק המועצה בהכנת תוכניות לפיתוח האקדמי של המכון, לרבות אישור תוכניות לימודים, קביעת תנאי קבלה של סטודנטים, קביעת כלים לפיקוח על רמת ההוראה, ומתן תעודות ותארים. כמו כן תקבע המועצה את תקנון המינויים והכללים לקידום של חברי סגל, ותבחר את וועדת המינויים, וועדות אקדמיות נוספות, בהתאם לצרכי המכון והנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

המועצה האקדמית

פרופ' אדוארד יעקובוב
נשיא מכון טכנולוגי חולון, יו"ר המועצה האקדמית
פרופ' אדיר פרידור
יו"ר הועד המנהל
פרופ' שאול בר-לב
רקטור HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' אמיר אברבוך
ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' עוזי אפרון
הפקולטה להנדסה, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' דוד שויחט
הפקולטה למדעים, HIT מכון טכנולוגי חולון
עו"ד אורנה בר-נס קופלוביץ
יועצת נשיא לקידום מעמד האישה באקדמיה, HIT מכון טכנולוגי חולון
ד"ר רפאל ברכאן
סגן נשיא לחדשנות יזמות ובינלאומיות, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' יוסף בן עזרא
דקן הפקולטה להנדסה, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' אלה זאק
דקן הפקולטה למדעים, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' עזרא זאב
ראש מערך לימודי מוסמכים, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' רשף טנא
הפקולטה לכימיה, HIT מכון ויצמן למדע
פרופ' שאול ידגר
פקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
פרופ' יוסף יומדין
הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע
פרופ' אבי זיידמן
אוניברסיטת בוסטון, Questrom School of Business
פרופ' יוש כהנא
הפקולטה לעיצוב, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' יוג'ין לבנר
הפקולטה למדעים, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' איליה לוין
ראש ביה"ס למדעי המחשב, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' זינוביי לנדסמן
המחלקה לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית
פרופ' אלכס סמורודניצקי
המחלקה למדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ירושלים
ד"ר לימור סהר-ענבר
דקנית הסטודנטים, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' בוריס פיינברג
הפקולטה למדעים, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' אהרן פלד
הפקולטה להנדסה, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' אמנון פרוכטמן
הפקולטה למדעים, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' דוד פרי
הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' גילה קורץ
הפקולטה לטכנולוגיות למידה, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' יוג'ין יבגני קנציפר
הפקולטה למדעים, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' דוד ראב"ד
דקן הפקולטה לעיצוב, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' יורם רייך
הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' לב רפופורט
הפקולטה למדעים, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' עודד מימון
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, HIT מכון טכנולוגי חולון
פרופ' אסתר פרוסטיג
ראש המחלקה למדעי הנתונים, HIT מכון טכנולוגי חולון
ד"ר נאווה שקד
ראש ביה"ס ללימודים רב-תחומיים, HIT מכון טכנולוגי חולון
ד"ר אירנה רבינוביץ'
יו"ר ועד הסגל האקדמי הבכיר
מר אהרון רטנר
נציג ועד הסגל האקדמי הבכיר
מר אורי ירמיה
יו"ר אגודת הסטודנטים

מוזמנים:

מר שמואל גולדברג, מנכ"ל, HIT מכון טכנולוגי חולון
מר מרדכי משען, ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר, HIT מכון טכנולוגי חולון