רו
רו"ח יוספי רן
יו"ר ועדת ביקורת
מר מוטי בסר
מר ויזנר אודי
מר ויזנר אודי
גב' ליפשיץ ניצה
גב' ליפשיץ ניצה
מר קורן תום
מר קורן תום