לפרטים, להצטרפות ולרעיונות: greencampus@hit.ac.il

HIT מכון טכנולוגי חולון קמפוס ירוק, שואף להוביל ולהטמיע את המודעות לנושאי סביבה וקיימות ולחנך את הסטודנטיות והסטודנטים ברוח ערכי שמירת הסביבה והחברה.

במסגרת זו מעודד המכון מחקר ועשייה המקדמת ערכים אלו בסביבתו הקרובה בקמפוס ובעיר חולון  וכן בסביבה הגלובלית .

המכון זכה להכרה כ"קמפוס ירוק" בשנת 2011 ו"קמפוס ירוק מתמיד" בשנת 2016.

במסגרת ועדות המכון פועלת מועצה ירוקה בה שותפים חברי סגל אקדמי ומנהלי ונציגי אגודת הסטודנטים.

המועצה הירוקה מעודדת, יוזמת ומקדמת עשייה ופרויקטים בתחומי הקיימות  ודיוניה פתוחים בפני אנשי סגל וסטודנטים המעוניינים לקדם ערכי קיימות.

אנו מזמינים כל מי שמעוניין ליצור חדשנות ולקדם קיימות ע"י שילוב ושתופי פעולה בין הפקולטות והמחלקות השונות ובין המכון לעיר חולון.

 

קול קורא

ועדת קמפוס ירוק HIT מזמינה אתכם להשתתף בתחרות פרוייקט מקיים

מכון טכנולוגי חולון, קמפוס ירוק תמיד חרט על דגלו את קידום נושא הקיימות ומקיים זו השנה השנייה תחרות פרויקטים שנעשים במסגרת המכון בתחום חשוב זה.

הנכם מוזמנים להגיש מועמדות לפרס קיימות במכון הטכנולוגי חולון.

על בסיס פרויקט גמר (מעשי או תכנוני), עבודה בקורס, סמינריון או קליניקה שנעשו במסגרת הלימודים במכון.

תחום הקיימות מאד רחב ולכן, לכל תחום במכון יש נגיעה או פוטנציאל לנגיעה לנושא קיימות.

עליכם לגלות את הקשר הזה ולעסוק בפרויקט מעניין, מקדם אתכם בתחום לימודיכם וגם תורם לקיימות סביבתית, חברתית וכלכלית במכון, בעיר, בישראל ובכלל.

הגשת מועמדות:

בטופס מקוון עד ה-31 לאוגוסט 2024 :

  1. טופס מועמדות מצורף (כותרת הפרויקט, טבלת תנאי סף, פסקת הסבר עד 300 מילה, מטרות, הישגים צפויים, הקשר והתרומה לקיימות הסביבה / החברה / כלכלה).
  2. מכתב אישור מנחה/מרצה.
  3. מצגת של עד 10 שקפים: כותרת הפרויקט, הסברים על מתודולוגיה, צילומים של הפרויקט / ברמה של תכנון או ביצוע.
    תוצרים, הישגים ותרומה לקיימות הסביבה / החברה.

צוות השופטים:

יורכב מתוך חברי וועדת קמפוס ירוק HIT (בהשתתפות נציגי סגל אקדמי, נציגי סגל מנהלי ונציגי אגודת הסטודנטים).

 

הפרסים:

הנהלת המכון רואה חשיבות רבה בקידום נושא הקיימות ובהחלטת נשיא המכון, גובה הפרסים השנה הוכפל!

מקום ראשון: 5,000 ש"ח
מקום שני: 3,000 ש"ח
מקום שלישי: 2,000 ש"ח

מועדים:

הגשת הפרויקט – עד 31 לאוגוסט 2024
שיפוט ובחירת הזוכים  – במהלך חודש ספטמבר יתקיים יום פרזנטציות בפני ועדת שיפוט, המועד ייקבע בהמשך ויישלח למשתתפים
טקס והענקת פרסים – במהלך חודש נובמבר, המועד ייקבע בהמשך

תנאי סף:

קול הקורא פתוח לכל הסטודנטים וסטודנטיות בכל הפקולטות במכון החל משנה ב' ומעלה בלימודיהם.

  • ניתן להגיש פרויקט של עד שני משתתפים בצוות.
  • ניתן להגיש פרויקט שהתבצע החל משנה"ל תשפ"ג (2023-2024).
  • כל פרויקט חייב להתבצע במסגרת הלימודים בצירוף אישור של מנחה / מרצה ב-HIT.

 

פרטים נוספים :
במייל: greencampus@hit.ac.il