מידע אודות HIT מכון טכנולוגי חולון

בהתאם לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 1999

מבנה הרשות, אגפיה ויחידות הסמך שלה | בעלי תפקידים

תחומי האחריות של הרשות הציבורית | אודות HIT

מענה של הרשות ודרכי ההתקשרות עימה | בעלי תפקידים

דרכי התקשרות עם כל סניפי היחידות | צור קשר

סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת | דו"ח כספי

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת | דו"ח כספי

פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב | דו"ח כספי

חוברות ועלוני מידע לציבור | ידיעון | אירועי המכון

קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית | מלגות 

 

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית

מספר מאגר שם המאגר מנהל המאגר
631141
מערכת "משאב"
ויקי שחיבר
520217
ניהול נוכחות והסכמי עבודה
שמואל גולדברג
836063
מנכ"ל 2000 - מע' הנה"ח
מירי הוד
1053623
מכלול מערכת ניהול אקדמית
גל שטיינהרט