צללית של של אנשים
פרופ' אודי רוטיץ
ראש התוכנית לתואר שני במדעי המחשב

תואר שני במדעי המחשב מיועד לאנשים בעלי יכולות והבנה ריאליות ומתמטיות בעלי חשיבה לא שגרתית ובעלת מעוף, אשר תשמש אותם במיוחד בהתמודדות עם אתגרים חדשים ופתרון בעיות, כמו גם פיתוח טכנולוגיות ויישומים חדשים, ככל שהאמצעים העומדים לרשותם ילכו וישתכללו בעתיד.

התוכנית למדעי המחשב תואר שני, מיועדת לסטודנטים השואפים לעסוק במחקר ובהעמקת הידע בתחום.

ייעוץ והרשמה
6404*
מזכירות סטודנטים
03-5026998

על תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים תכשיר את הסטודנטים להתמודדות עם אתגרים טכנולוגיים חדשים במסגרת עבודתם. בוגרי התוכנית ייהנו מיתרון בשוק העבודה ויענו על הביקוש בתעשיית ההיי טק לאנשי מקצוע בעלי ידע תיאורטי וטכנולוגי רחב ומעמיק.

בנוסף ילמדו בתוכנית מתודולוגיות וכלים מתקדמים שעליהם מתבססים פרויקטים עכשוויים של פיתוח.
לימודי מדעי המחשב תואר שני מאפשרים לסטודנטים להכיר לעומק תחומים חדשים יחסית, בין אם במסגרת יישומים דוגמת הביו- אינפורמטיקה, טכנולוגיית רשתות ובינה מלאכותית.

תואר שני במדעי המחשב עם תזה

מסלול מחקרי – למסיימים ולמסיימות את הסמסטר הראשון בהצטיינות, תוצע האפשרות להצטרף למסלול המחקרי המיועד לאלו הרואים עצמם משתלבים במרכזי חדשנות, מחקר ופיתוח, או מעוניינים להמשיך לתואר שלישי (דוקטורט) באקדמיה.

תואר שני במדעי המחשב ללא תזה

מסלול לימודי הכולל פרויקט גמר. התוכנית מאפשרת לרכוש ידע רחב ומעמיק בתחומים חדשניים ומתפתחים ובכך לענות לצורכי ודרישות התעשייה למומחים בעלי ידע תיאורטי וטכנולוגי עדכני ובעלי יכולת להוביל פרויקטים מורכבים במשרות מחקר ופיתוח.

קורסי בחירה מתוך שני אשכולות:

מסגרת הלימודים

משך הלימודים: שנתיים

ימי לימוד: יומיים בשבוע: יום אחד במהלך השבוע בשעות אחר הצהריים – ערב ויום שישי

שכר לימוד: אוניברסיטאי

תחילת לימודים: סמסטר חורף, סמסטר אביב

מלגות למצטיינים כפוף לתקנון

תנאי רישום לתואר עם תזה

 • על המועמד להיות בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה: תארים רלוונטיים: B.Sc. – מדעי המחשב; בתחומי המדעים; בהנדסה.
 • ממוצע התואר הראשון של המועמד הוא לפחות 85, או שהמועמד סיים את סמסטר א (2 קורסי חובה + קורס בחירה) בממוצע של לפחות 90, או שממוצע התואר הראשון של המועמד הוא בין 80 ל 84 ושוועדת לימודי מוסמכים התרשמה באופן מיוחד בראיון האישי, כי המועמד מתאים למסלול לתואר שני עם תזה.
 • ממוצע של לפחות 80 בכל קורסי ההשלמה שקבעה עבור המועמד וועדת הקבלה לתואר שני במידה והיו כאלה.
 • הקבלה מותנית באישור וועדת לימודי מוסמכים של מדעי המחשב

נדרשים לקבלה לתואר שני במדעי המחשב עבור מועמדים שהתואר הראשון שלהם אינו במדעי המחשב או הנדסת תכנה. כמפורט להלן:

בעלי תואר ראשון בהנדסה, מתמטיקה, או פיסיקה או תואר אחר במדעים מדויקים, יחויבו בהשלמה בהתאם לפירוט הבא (אם לא לקחו קורסים אלה) בציון 80 ומעלה:

 • קורס תכנות
 • אלגוריתמים 1
 • אלגוריתמים 2
 • חישוביות וסיבוכיות

ציון ממוצע בקורסי ההשלמה חייב להיות 80 ומעלה.
כמו כן, ועדת הקבלה לתואר שני יכולה לדרוש, במידת הצורך, קורסי השלמה נוספים.

 • המטרה העיקרית של וועדת לימודי מוסמכים הינה להגיע למספר מירבי של סטודנטים ראויים הלומדים במסלול תואר שני עם תזה.
 • עבור סטודנטים ממוסדות אוניברסיטאיים מובילים, או עם ניסיון של עבודה/הוראה בתחום של מדעי המחשב, המבקשים להתקבל לתואר שני (ללא תזה) – תהיה לוועדת לימודי מוסמכים אפשרות להתחשב במכלול של שיקולים נוספים (מלבד ציוני הסף) – בדבר קבלתם לתואר שני והתניה בממוצע 80 בלימודי 3 הקורסים הראשונים בתואר השני, ובלבד שציון הסף של התואר הראשון לא יהיה נמוך מ 75.
 • סטודנטים המבקשים להתקבל לתואר שני כאשר התואר הראשון הוא בתחום שאינו מדעים מדויקים או הנדסות רלוונטיות – לא יוכלו להתקבל לתוכנית.

תנאי רישום לתואר ללא תזה

 • ממוצע התואר הראשון של לפחות 80 בתחומים הבאים:
  תואר ראשון במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, תארים נוספים בתחומי המדעים המדויקים.
 • על המועמד להיות בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 • המועמד עבר בהצלחה ראיון אישי על ידי וועדת לימודי מוסמכים של בית הספר למדעי המחשב, שבו קבעה הוועדה שהמועמד מתאים.
 • המועמד סיים בהצלחה בממוצע של לפחות 80 את כל קורסי ההשלמה (במקרה ונדרש להם) שקבעה עבורו וועדת הקבלה לתואר שני.

* פירוט קורסי ההשלמה בהמשך

מן המניין

סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים המלאה, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של השלמות (באישור ועדת הקבלה לתואר שני).

על תנאי

לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות, יתקבל הסטודנט לתוכנית ויעבור למעמד של "סטודנט מן המניין".

לא מן המניין

מועמד יכול להתקבל כסטודנט "שלא מן המניין” אם נותרו לו, לא יותר משני קורסי השלמה. סטודנט במעמד זה יוכל לקחת קורסי חובה או בחירה, רק אם קיבל אישור לכך מהועדת לימודי מוסמכים של מדעי המחשב, בכפוף למילוי דרישות הקדם הרגילות.

עבור מועמדים שהתואר הראשון שלהם אינו במדעי המחשב או בהנדסת תוכנה, כמפורט להלן:
בעלי תואר ראשון בהנדסה, מתמטיקה, או פיסיקה או תואר אחר במדעים מדויקים, יחויבו בהשלמה בהתאם לפירוט הבא (אם לא לקחו קורסים אלה) בציון 80 ומעלה:

 • קורס תכנות
 • אלגוריתמים 1
 • אלגוריתמים 2
 • חישוביות וסיבוכיות

ציון ממוצע בקורסי ההשלמה חייב להיות 80 ומעלה.
כמו כן, ועדת הקבלה לתואר שני יכולה לדרוש, במידת הצורך, קורסי השלמה נוספים.

 • עבור סטודנטים ממוסדות אוניברסיטאיים מובילים, או עם ניסיון של עבודה/הוראה בתחום של מדעי המחשב, המבקשים להתקבל לתואר שני (ללא תזה) – תהיה לוועדת לימודי מוסמכים אפשרות להתחשב במכלול של שיקולים נוספים (מלבד ציוני הסף) – בדבר קבלתם לתואר שני והתניה בממוצע 80 בלימודי 3 הקורסים הראשונים בתואר השני, ובלבד שציון הסף של התואר הראשון לא יהיה נמוך מ 75.
 • לא יוכלו להתקבל סטודנטים המבקשים להתקבל לתואר שני כאשר התואר הראשון הוא בתחום שאינו מדעים.

שאלות נפוצות

כדי להתקבל ללימודים בסטטוס "מן המניין "על המועמד להיות בעל תואר ראשון במדעי המחשב, עם ציון ממוצע 80 לכל הפחות.

סטודנטים יוכלו להתקבל במעמד "שלא מן המניין", אם נותרו להם לא יותר משני קורסי השלמה. במעמד זה יוכלו לקחת קורסי חובה או בחירה רק אם קיבלו לכך אישור מוועדת הקבלה לתואר שני ובכפוף למילוי דרישות הקדם הרגילות.

סטודנטים יוכל ולהתקבל במעמד "על תנאי", אם עליהם ללמוד יותר משני קורסי השלמה (באישור ועדת הקבלה לתואר שני). לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות, יתקבלו הסטודנטים לתכנית ויעברו למעמד של סטודנטים "מן המניין".

גם בעלי תארים אחרים יכולים להתקבל לתואר שני (בעלי תואר במתמטיקה או הנדסה צריכים לעשות מספר קטן של קורסי השלמה) ובעלי תארים אחרים יש פירוט של קורסי ההשלמה הנדרשים.

כיום, יש התפתחות מואצת בתחומי מחקר וטכנולוגיה חדשים במדעי המחשב, המגוון רחב וכולל שיטות רבות ומגוונות, ביניהם:

 • פיתוח שיטות פורמאליות לאפיון, תכנון, בדיקה ואימות של מערכות מורכבות.
 • פיתוח מודלים מתמטיים רלוונטיים למערכות מורכבות ואלגוריתמי תזמון יעילים.
 • מחקרים בתחום הבינה המלאכותית ולמידת מכונה הכוללים פיתוח שיטות חדשניות לקבלת החלטות במערכות מורכבות.
 • אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד אותות ותמונה המאפשרים איסוף ועיבוד יעיל של מידע חזותי.

בהתאם לכך הלימודים בתואר שני במדעי המחשב, משלבים ידע תיאורטי וידע טכנולוגי מעמיקים, ובנוסף גם חשיפה ולימוד של מתודולוגיות וכלים מתקדמים.

הם חושפים תלמידים שהשלימו את התואר הראשון לפני מספר שנים לגישות ושיטות שלא היו קיימות ופותחו בשנים האחרונות ותורמות ללמידה מתמשכת והכרחית בעידן שבו פיתוחים במדעי המחשב מתקדמים בקצב מהיר.

הם מאפשרים לתלמידים שזה עתה סיימו תואר ראשון להתמחות בתחומים החדשים, להעמיק ולבצע עבודת מחקר או עבודה מעשית מעמיקה שעוזרת להם להפוך למומחים בתחומם ולעמוד בחזית ההתקדמות בתחום בו יבחרו.

תואר שני מאפשר לתת מענה לאתגרים החדשים והמורכבים, המתפתחים בקצב מהיר בעולם הטכנווגי. כיום נדרשים אנשי הפיתוח לידע תיאורטי וטכנולוגי מעמיק במדעי מחשב, לצד היכרות עם פיתוח אלגוריתמים, מתודולוגיות וכלים מתקדמים שעליהם מתבססים פרויקטי פיתוח עכשוויים.

בעוד שלימודי תואר ראשון מקנים ידע בסיסי ומכשירים את הבוגרים להשתלבות בתעשיות ההיי-טק וללימודים מתקדמים, הלימודים לתואר שני מאפשרים הרחבה והעמקה של הידע העדכני הנדרש בתעשיות ההיי טק תוך שהם מחזקים ומרחיבים כלים לרכישת ידע עדכני מחזית המחקר האקדמי.

הלימודים לתואר שני גם מהווים קרש קפיצה לעולם המחקר, לתואר שלישי, ולמחקר מתקדם בתעשיות עתירות הידע.

התוכנית נמשכת כשנתיים ומתפרסת על פני ארבעה סמסטרים. הלימודים מתקיימים על פני שני ימי לימוד בשבוע. מבנה התכנית מורכב באופן המאפשר לשלב לימודים עם עבודה או עם שירות צבאי. בהתאם, משך הלימודים הינו בין 4 ל-8 סמסטרים.

התכנית לתואר שני במדעי המחשב ב-HIT תורמת לצמצום הפער הקיים בין הביקוש בעולם ההיי טק לאנשי מקצוע בעלי ידע רחב ומעמיק, לבין היצע אנשי המקצוע הקיים בשטח.
התכנית לתואר שני במדעי המחשב תורמת להתמודדות עם אתגר זה, באמצעות שילוב של ידע תיאורטי וידע טכנולוגי מעמיקים וחשיפה ולימוד של מתודולוגיות וכלים מתקדמים, כאלה שעליהם מתבססים פרויקטים עכשוויים של פיתוח.

יתרון בשוק העבודה – התכנית לתואר שני במדעי המחשב ב-HIT מקנה יתרון בולט בשוק העבודה ומאפשרת לענות על הביקוש בתעשיית ההיי טק לאנשי מקצוע בעלי ידע רחב ומעמיק.