המשרד הבינלאומי במכון מלווה מנחה סגל וסטודנטים באמצעות יצירת הזדמנויות, פרסום קולות קוראים ומימון הפעילות הבינלאומיות. זאת תוך דגש על עידוד רכישת השכלה הגבוהה בשפה האנגלית, היכרות עם תרבויות, פיתוח מיומנויות רכות, חיזוק הקשרים האקדמיים הבינלאומיים עם אקדמיות בחו"ל ופיתוח מקצועי לסגל האקדמי.

אחראית שיתופי פעולה ותוכניות בינלאומיות
רכזת +Erasmus
רכזת חילופי סטודנטים
מה חדש?
חילופי סטודנטים
פרויקטים אירופאים
בינלאומיות לסגל