בעמוד זה מרוכזים תקנונים וידיעונים של HIT מכון טכנולוגי חולון

ידיעונים מוסדיים
ידיעון מוסדי
תקנון לימודים לתואר ראשון
תקנון הלימודים לתואר שני
תקנון משמעת
תקנון שכר לימוד תשפ"ד
ידיעוני לימודים
מדעי הנתונים
ידיעון מדעי הנתונים
עיצוב
ידיעון הפקולטה לעיצוב
טכנולוגיות למידה
ידיעון הפקולטה לטכנולוגיות למידה
מדעים
ידיעון הפקולטה למדעים
טכנולוגיות-דיגיטליות-ברפואה
ידיעון המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
הנדסת-חשמל-ואלקטרוניקה
ידיעון הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
הנדסה-תעשייה-וניהול-טכנולוגיה
ידיעון תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול