תהליך
הרישום המקוון

בתחילת ההרשמה המקוונת תדרשו להזין מספר תעודת זהות ושם משתמש כדי לקבל סיסמא. חשוב לשמור על הסיסמא.
כחלק מתהליך הרישום המקוון נדרש להעלות קבצים.
יש לוודא כי יש ברשותך את הקבצים הרלוונטיים, בטרם תתחיל בתהליך הרישום. ניתן להעלות קבצים בפורמט: Doc, PDF, jpg, jpeg.
במידת הצורך, ניתן לחזור ולהשלים מסמכים נדרשים בכל שלב באמצעות כניסה לאתר המכון » מועמדים » סטטוס הרשמה » התחברות עם מס' תעודת זהות וכתובת הדוא"ל עמה נרשמת » עדכון פרטים » מסמכים חסרים או באמצעות הדוא"ל limudim@hit.ac.il או פקס: 03-5026559.

מילוי הטופס המקוון מתבצע במערכת מאובטחת, ובסופו יתבצע תשלום באשראי*.
* לצערנו המערכת אינה מקבלת כרטיס אשראי מסוג "דיינרס".
עם סיום ההרשמה יתקבל אישור על התשלום ועל קליטת הנתונים האישיים.

המסמכים הנדרשים

מסמכי רישום לתואר ראשון

המאושרת כשוות ערך לתעודת בגרות על ידי משרד החינוך.
כולל דף פרטים האישיים והספח עם התמונה.
(גודל תמונה בפקסלים: 413 ברוחב על 531 בגובה, בהפרדה - של 300 DPI).

מסמכי רישום לתואר שני

של התואר הראשון (נאמן למקור).
כולל דף פרטים האישיים והספח עם התמונה. תמונת פספורט (גודל תמונה בפקסלים: 413 ברוחב על 531 בגובה, בהפרדה - של 300 DPI).
(מומלץ לצרף המלצות ממקום העבודה ו/או המלצות מן המוסד שבו המועמד סיים את הלימודים לתואר הראשון). צילומי תעודות נוספות מאושרים*.

* צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר, משרד החינוך, המוסד האקדמי או מרכז רישום וקבלה


עלויות

עלות הרשמה מקוונת באתר הינה 351 ₪, עלות הרשמה שאינה באתר הינה 390 ₪.
** בימים פתוחים תינתן הנחה של כ 50% על דמי הרישום ועלות ההרשמה תהיה 200 ₪.
הנרשמים לתואר ראשון בתחומי העיצוב יידרשו לתשלום נוסף עבור תהליך המיון:
250 ₪ לנרשמים למחלקה אחת, 360 ₪ לנרשמים לשתי מחלקות.

 

כלומר, סה"כ:

640 ₪ (390 ₪ דמי הרשמה + 250 ₪ עבור תהליך המיון)
או 601 ₪ בהרשמה מקוונת באתר (351 ₪ דמי הרשמה + 250 ₪ עבור תהליך המיון)
או 450 ₪ בהרשמה ביום פתוח (200 ₪ דמי הרשמה + 250 ₪ עבור תהליך המיון).

750 ₪ (390 ₪ דמי הרשמה + 360 ₪ עבור תהליך המיון)
או 711 ₪ בהרשמה מקוונת באתר (351 ₪ דמי הרשמה + 360 ₪ עבור תהליך המיון)
או 560 ₪ בהרשמה ביום פתוח (200 ₪ דמי הרשמה + 360 ₪ עבור תהליך המיון).

הערות כלליות לרישום

  • על אף שציוני בחינות הבגרות מתקבלים ישירות ממשרד החינוך, נדרש לצרף במסמכים הנדרשים גם צילום של תעודת הבגרות.
  • דמי ההרשמה אינם מוחזרים, גם לא במקרה של אי-קבלה ללימודים או במקרה של ביטול ההרשמה.

מסלולים לתואר ראשון

להרשמה מקוונת בחרו את המסלול המבוקש
בכל מקרה של הבהרה, שאלה, בקשה יש לפנות למרכז לייעוץ ולהרשמה: בטלפון 6404* או במייל limudim@hit.ac.il
עבור מסלולים המסומנים ב * הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות

עיצוב
תואר ראשון .B.Des
עיצוב
ההרשמה סגורה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תואר ראשון .B.Sc
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מתמטיקה שימושית
תואר ראשון .B.Sc
מתמטיקה שימושית
מדעי המחשב
תואר ראשון .B.Sc
מדעי המחשב
הנדסת תעשייה וניהול
תואר ראשון .B.Sc
הנדסת תעשייה וניהול
טכנולוגיות למידה
תואר ראשון .B.A
טכנולוגיות למידה
טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
תואר ראשון .B.Sc
טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
(מסלול קדם רפואה)
שומע חופשי
תואר ראשון
שומע חופשי

מסלולים לתואר שני

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תואר שני .M.Sc
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מדעי המחשב
תואר שני .M.Sc
מדעי המחשב
ניהול טכנולוגיה
תואר שני .M.Sc
ניהול טכנולוגיה
טכנולוגיות למידה
תואר שני .M.A
טכנולוגיות למידה
מדעי הנתונים*
תואר שני .M.Sc
מדעי הנתונים*
עיצוב לסביבה טכנולוגית*
תואר שני .M.Des
עיצוב לסביבה טכנולוגית*

שימו לב!
במסלולים מדעי המחשב וניהול טכנולוגיה המיון למסלולים עם תזה / ללא תזה נעשה בשנה השנייה ללימודים.
לצורך הקבלה למסלול עם תזה בתוכניות אלו נדרשת עמידה בתנאי סף כמפורט בעמודי התוכנית.


הבהרה

מערכת הרישום המקוונת ללימודי תואר ראשון ותואר שני במכון באמצעות האינטרנט, נועדה להקל על המועמדים ולייעל את תהליך הרישום למכון. שימוש במערכת, שלא לשם המטרה לה היא נועדה, עלול לגרום נזק הן למועמדים והן למכון. האחריות לכל נזק שייגרם תחול על המשתמש.