ראש היחידה להוגנות מגדרית

היחידה להוגנות מגדרית מובילה שינוי חברתי ומקדמת שוויון הזדמנויות לנשים בקמפוס באמצעות מגוון יוזמות ופעילויות ייחודיות. הפעילות ממוקדת בשלושה קהלי יעד עיקריים: סטודנטיות, סגל אקדמי וסגל מנהלי. לסטודנטיות מוצעות תוכניות הכשרה ופיתוח מנהיגות ייחודיות כמו "הנבחרות","המובילות" ו"אליסקוד" במטרה לצייד אותן בכלים לקריירה טכנולוגית ולהגביר את נוכחותן בתחומי ההנדסה והמדעים.
במקביל, מתקיימות פעילויות לסגל האקדמי והמנהלי בנושא מודעות לפערים מגדריים והטמעת גישה שוויונית בהוראה, מחקר וניהול. יוזמות אלו חלק ממאמץ רחב היקף ליצירת סביבת לימודים ועבודה שוויונית המקדמת נשים בכל רבדי הארגון.

מנהלת פרויקטים
03-5026893