קורסים רב-תחומיים הניתנים בעברית

קורסים הנפתחים בסמסטר קיץ, תשפ"א

 

שימו לב!

קורסים המוגדרים כפרונטאליים מחייבים נוכחות פיזית במכון לאורך כל הסמסטר.

קורסים אשר מוגדר עבורם מספר מפגשים פרונטאליים, מחייבים נוכחות פיזית במכון במפגשים הפרונטאליים אשר יישלחו בתחילת הסמסטר על ידי מרצה הקורס.

קורסים בתחום יזמות נמנים כחלק מנקודות הזכות בלימודים רב תחומיים.

 

 

 

רישום ופרטים על קורסים המסומנים ב-(*) יפורסמו באמצעות קול קורא

 

מספר שעור שם השעור אופן הוראה נ.זיכוי יום משעה עד שעה שם מורה
82028 יזמותProgramming for Everyone - An Introduction to Visual Programming Languages דיגיטלי
+ 1 מפגש פרונטאלי
2 ה 9:00 12:00 ד"ר גורדון מיכל
84099 יזמותEnterprise and innovation in historical perspective מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ב 13:00 16:00 ד"ר אייל הלל
83005 אי שוויון ומאבק באי שוויון (עשייה חברתית בקהילה) פרונטאלי 4 א 8:00 13:00 ד"ר בן נון מירז רינת
88058 יזמותאתגר הגלובליזציה פרונטאלי 2 ג 16:00 19:00 ד"ר אייל הלל
84068 אתיקה בעסקים על פי המשפט היהודי מקוון
+ 2 מפגשים פרונטאליים
2 ב 19:00 22:00 כהן שלמה
82026 יזמותהבעות פנים וביומטריה פרונטאלי 4 ה 13:00 18:00 ד"ר פלג גילי
ד"ר שורר מרינה סול
84027 הבעות פנים מדארווין ועד היום פרונטאלי 2 ג 10:00 13:00 ד"ר פלג גילי
88054 היסטוריה של אפריקה בשחור ולבן פרונטאלי 2 ג 19:00 22:00 ד"ר ביגון ליאורה
84090 השיבה לירושלים - הקהילה היהודית בירושלים מראשית המאה ה-יט ועד להקמת המדינה פרונטאלי 2 א 19:00 22:00 ד"ר פוזיילוב גיורא
84092 יזמותחברת המידע מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ד 16:00 19:00 ד"ר כץ ירון
82035 יזמותטכנולוגיה מקרבת לשיפור המפגש הרפואי פרונטאלי 4 ד 9:00 14:00 ד"ר פלג גילי
ד"ר טוויל אייל
84053 יסודות תורת הקבלה מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 א 19:00 22:00 ד"ר פלג ארז
84023 כלכלה גלובלית ותמורות אזוריות פרונטאלי 2 ד 16:00 19:00 ד"ר שורר מרינה סול
84002 מבוא לביולוגיה מודרנית מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ב 10:00 13:00 ד"ר עינב יוליה
84078 יזמותמבוא לפיתוח בר קיימא מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ד 19:00 22:00 ד"ר וטורי אשר
84083 מדינה יהודית ודמוקרטית פרונטאלי 2 ה 19:00 22:00 ד"ר דנאל אדם
83009 יזמותמיומנות ומנגנוני קבלת החלטות (אישיות ועסקיות) מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ה 19:00 22:00 פרופ' בן-נון חמי
82036 מיינדפולנס – תיאוריה ופרקטיקה פרונטאלי 1 א 16:00 19:00 ד"ר אל-בר אסף
84050 נשים במקרא בראייה פמיניסטית סוציולוגית מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 א 13:00 16:00 ד"ר עוז - איבשיץ יפעת
82017 יזמותסימטריה ופרקטלים מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ד 10:00 13:00 ד"ר גול שי
82033 יזמותעידן חדש ברפואה הדיגיטלית מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
4 ב 9:00 14:00 ד"ר לוי הדס
ד"ר ברכאן רפאל
84024 ערים מחוץ למערב היסטוריה תרבותית וויזואלית מקוון
+ 2 מפגשים פרונטאליים
2 ד 19:00 22:00 ד"ר ביגון ליאורה
88062 ציבילזציה איסלאמית פרונטאלי 2 ב 19:00 22:00 ד"ר ביגון ליאורה
84049 יזמותקהילות פוליטיקה עסקים באינטרנט פרונטאלי 2 ג 13:00 16:00 ד"ר נור עופר
84094 קמפיינים פוליטיים מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ה 13:00 16:00 ד"ר כץ ירון
84059 שואה וזיכרון בישראל מקוון 2 ו 12:00 15:00 ד"ר אלפרוביץ ליאור
84091 תהליכי שינוי בתקשורת בישראל מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ה 16:00 19:00 ד"ר כץ ירון
84087 תורת הנפש בפילוסופיה היהודית מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ג 19:00 22:00 ד"ר פלג ארז
84095 תחנות בחיי האדם מבט אנתרופולוגי בין תרבותי פרונטאלי 2 ב 16:00 19:00 ד"ר טוויל יואל
84093 יזמותתקשורת בעולם הטכנולוגי מקוון
+ 3 מפגשים פרונטאליים
2 ד 13:00 16:00 ד"ר כץ ירון
83004 יזמותיישום חדשנות ויצירתיות בפרויקט הגמר שלי* פרונטאלי 2 - - - ד"ר גבריאל יוראי
ד"ר לוי דרור ק'