קורסים רב-תחומיים

קורסים רב תחומיים המוצעים בסמסטר א' תשפ"ג


השיעורים בבית הספר ללימודים רב תחומיים כולל היחידה לאנגלית יתקיימו באופן פרונטאלי במכון, בהתאם להחלטת הנהלת המכון, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות.

הנוכחות בשיעורים כ-80 אחוז הינה חובה בכל הקורסים, קחו זאת בחשבון בעת תכנון מערכת השעות.

הרישום לקורסים רב תחומיים מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט (לחצן רישום לקורסים).
מועד הרישום משתנה בהתאם לפקולטה, למסלול הלימוד ושנת הלימוד.

 

הסרת הרשמה מקורס לא תתאפשר לאחר סיום תקופת השינויים המתקיימת בין התאריכים 23.10.2022 בשעה 09:00 ועד 06.11.2022 בשעה 22:00.


קורסים בתחום יזמות נמנים כחלק מנקודות הזכות בלימודים רב תחומיים.

קורסי רצועת לילה יועברו ב- ZOOM במתכונת הבאה: 70% לימודים ב- ZOOM ו- 30% שיעורים פרונטאליים עם נוכחות חובה במכון בתאריכים שייקבעו על ידי המרצה בתחילת הסמסטר.

קורסים שיתקיימו במתכונת למידה היברידית כוללים שיעור בכיתה ושיעור משודר. הנוכחות חובה במשימות כיתה והגשות כפי שיידרש על ידי המרצה.


שימו לב! מועדי הבחינות של כלל הקורסים הרב תחומיים מתבצעים באותו היום ולכן מומלץ להירשם לקורס אחד ובכל מקרה אין להירשם ליותר משני קורסים בסמסטר.

סטודנט אשר נרשם ל- 2 קורסים רב תחומיים בהם מתקיימות בחינות, יוכל לגשת בקורס אחד למועד א' ובקורס השני למועד ב' בלבד. לא יינתנו מועדי ג' בשל חפיפה במבחנים בקורסים רב-תחומיים.

(*) הקבלה לקורס מותנית בהגשת מועמדות ומעבר ראיון אישי

(**) קורס שמתקיים בין סמסטרים - פרטים והגשת מועמדות באמצעות קול קורא

מספר קורס שם השעור נ"ז יום משעה עד שעה מרצים