כל סטודנט וסטודנטית הלומדים לקראת תואר ראשון נדרשים להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולקבל פטור מלימודי השפה האנגלית.

המחלקה ללימודי אנגלית עומדת לרשותכם בכל שאלה

ייעוץ והרשמה
6404*
המחלקה לאנגלית
03-5206934
מזכירות בית הספר ללימודים רב-תחומיים
03-5026989

מבחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם) מיועדים לקביעת רמת האנגלית.

הציון שיתקבל יקבע את רמת האנגלית ואת מספר הקורסים הנדרשים לקורסי אנגלית לרמת פטור:

שם הקורס ציון פסיכומטרי / אמי"ר / אמי"רם מספר שעות לימוד עלות
טרום בסיסי א'
רמה E*
69-50 8 ש"ס בתשלום נוסף לשכר לימוד

2,800 ש"ח

טרום בסיסי ב'
רמה  D
84-70 6 ש"ס בתשלום נוסף לשכר לימוד

2,400 ש"ח

בסיסי
רמה  C
99-85 6 ש"ש בתשלום נוסף לשכר לימוד

2,400 ש"ח

מתקדמים א'
רמה B
119-100 4 ש"ש בתשלום נוסף לשכר לימוד

1,600 ש"ח

מתקדמים ב'
רמה A
133-120 4 ש"ש כלול בשכר לימוד
פטור 134 ומעלה

*המיועדים לרמה E ירשמו לרמה D ויתבקשו לעדכן את המרצה על כך כדי לבצע תגבורים מתאימים.

שימו לב!

הרישום לקורסי אנגלית מתבצע בתחילת כל סמסטר באמצעות מערכת הרישום בעמדת המידע האישית, בהתאם לתקופות הרישום לקורסים.

נוכחות בשיעורים כ-80% הינה חובה בכל קורסי אנגלית.

אופן ההוראה בקורסי אנגלית הינו פרונטאלי בלבד.

על כל סטודנט למלא את קורסי אנגלית עד סוף שנה ב' ללימודים. בכל מקרה, לא יתאפשר התחלת פרויקט הגמר לפני סיום חובות אנגלית.

שאלות ותשובות

כללי

קורסי הרמה באנגלית כוללים מיומנויות קריאה, דיבור, הבנת הנשמע וכתיבה בהתאם לרמה.

במכון, הממוצע באנגלית לא נכנס לממוצע הציונים. עם זאת, הציון ברמה A יכול להשפיע על המשך לימודיך לתואר שני במוסדות אחרים.

רמה עלות הקורס לסטודנט
(מעבר לשכה"ל הרגיל)
טרום בסיסית (E) 2,800 ₪
טרום בסיסית (D) 2,400 ₪
בסיסית (C) 2,400 ₪
בינונית (B) 1,600 ₪
מתקדמת (A) ללא
פטור

חייבים להגיע לרמת "פטור" באנגלית על מנת להיות זכאים לתואר. סטודנט שהתחיל את הלימודים במכון ברמת אנגלית נמוכה מרמת "פטור", חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתוך שנתיים מתחילת הלימודים במכון. תקנון הלימודים של .H.I.T המכון הטכנולוגי חולון מפרט את הנהלים לגבי סטודנטים אשר לא יעמדו בחובה זו. המכון שומר לעצמו את הזכות להרחיק מלימודים סטודנטים אשר לא יעמדו בחובות האנגלית.

עלייך לפנות למרכז לקידום הסטודנט. בכפוף לבדיקתם יאושרו לך התאמות רלוונטיות.

במידה ותזדקק לתגבור נוסף מציע המכון שיעורים יחידניים או בקבוצות קטנות הניתנים על ידי מורה מומחית להוראה מתקנת.

הנוהל בענין זה זהה לנוהל במקרה של מילואים ומחלה. גשי לאחד המבחנים במועד א', ולשני במועד ב'. אם תזדקקי למועד נוסף באחד המבחנים, תהיי זכאית לו, בכפוף להגשת בקשה במנהל הסטודנטים.

עליך לגשת למועד ב'. אם נכשלת במועד ב', את זכאית למועד מיוחד. עלייך להגיש טופס בקשה במנהל הסטודנטים, ולצרף אישור מחלה. הטופס יועבר לאישורה של היחידה לאנגלית.

בכל קורסי האנגלית קיימת חובת נוכחות של 80%.

סטודנט שנכשל ב-2 מועדים יצטרך לעשות קורס חוזר.

הגשת בקשה למועד מיוחד מתבצעת מול שירות מינהל אקדמי. בחינת הזכאות ופרטים אודות התהליך ניתן למצוא תחת סטודנטים » שירותי מינהל אקדמי » בחינות » מועדים מיוחדים.

ביטול רישום לקורסים באנגלית אפשרי במהלך תקופת השינויים הנקבעת על ידי מנהל הסטודנטים. ביטול לאחר תקופה זו מחייב פנייה למדור שכר לימוד וכרוך בתשלום.

הכנה וקביעת רמת אנגלית

שימו לב: מ-1.5.24 השתנתה המתכונת של בחינת הידע הממוחשבת באנגלית והיא תיקרא בחינת אמירנט.

רמת האנגלית של מועמד ללימודים אקדמיים, נקבעת על פי אחד מהקריטריונים הבאים: ציון בפרק "אנגלית" בבחינה הפסיכומטרית או ציון בבחינת אמי"ר/ם* (בחינת המיון לרמות באנגלית).

* הסיווגים נקבעים עפ"י הסטנדרטים המקובלים בכל האוניברסיטאות בארץ

בחינת אמיר"ם היא בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת ככלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.
על הבחינות אחראי: "המרכז הארצי לבחינות והערכה".
פרטים נוספים באתר מאל"ו.

הציון מתעדכן במערכות הרישום של המכון כחודש לאחר הבחינה לכן חשוב לבצע את הבחינה לפחות חודש לפני מועדי הרישום לקורסי האנגלית.

מועמדים החייבים באמיר"ם על מנת להתקבל ללימודים.מועמדים שהתקבלו ללימודים, אך אין בידם ציון אנגלית באמי"ר/אמי"רם/פסיכומטרי שבאמצעותו ניתן לסווגם לרמת האנגלית.

מועמדים המעוניינים לשפר את ציונם באמי"ר/אמי"רם/פסיכומטרי, על מנת לקבל פטור או להתקדם לרמה הבאה מלימודי האנגלית.

כן. עליך ללמוד ברמה A. תוכלי גם לגשת למבחן פעם נוספת, להשיג ציון 134 לפחות, ולקבל פטור.

סטודנט שיהיה רשום לקורס פרונטלי ובמהלכו יעלה לרמה גבוהה יותר עקב מבחן אמירם, יהיה פטור מהבחינה בסוף הסמסטר אולם חובת התשלום בגין הקורס תעמוד בעינה.

הציון הגבוה ביותר.

אין מגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן, אולם חייב להיות הפרש של 35 ימים לפחות בין מועדי הבחינות ולא ניתן להיבחן באותו חודש קלנדרי (לתשומת ליבכם, גם בין בחינת אמיר לאמיר"ם חלות מגבלות אלו).

כל סטודנט שהתקבל ברמת A בשפה האנגלית יהיה חייב ללמוד קורס שפה אנגלית לרמת פטור ועוד קורס תוכן באנגלית.

כל סטודנט שהתקבל ברמת B ומטה בשפה האנגלית יהיה חייב ללמוד לפחות שני קורסי שפה אנגלית לפטור.

פטור מאנגלית

עליך לעיין בהנחיות בעמוד הכרה בלימודים קודמים

נתייחס לתוצאות הגבוהות מבין 2 הבחינות: לתוצאה הסופית הגבוהה ולתוצאת האנגלית הגבוהה, גם אם הן מופיעות ב-2 בחינות נפרדות.

סטודנט שהתקבל ברמת פטור באנגלית, ישלים את חובתו לקורסי תוכן באנגלית במסגרת התואר בפקולטה אליה הוא שייך.