בניית מערכת שעות

סטודנטים נכבדים,

לפניכם מערכת חיפוש לקורסים הניתנים במכון.

שימו לב שהקורסים אותם הנכם נדרשים לקחת בכל סמסטר, בהתאם לתוכנית הלימודים שלכם, מופיעים בעמדת המידע תחת לשונית "מערכת שעות" בתקופת הייעוץ.
 
מערכת שעות
במנגנון זה ניתן לערוך חיפוש מתקדם עבור קורסים מתאימים ולפי פילוחים שונים:
 
יש להשלים את הרישום לקורס תחת הלשונית "רישום לקורסים".
 
רישום לקורסים