תנאי רישום וקבלה לתואר שני

שמחים על התעניינותכם בתוכניות הלימוד לתואר שני שלנו.
בעמוד זה תמצאו מידע רלוונטי לגבי התארים השניים הנלמדים במכון טכנולוגי חולון.


הפרטים המופיעים בעמוד זה מהווים תמצית מהסעיפים הרלוונטיים בתקנון תואר שני של המכון.
בכל מקרה של אי התאמה יש לפעול לפי הכתוב בתקנון.


במידה ויש לכם שאלות נוספות אנו מזמינים אתכם לפנות אל יועצות הלימודים במרכז לייעוץ והרשמה
באמצעות הטלפון (6404*), באמצעות הטופס בתחתית העמוד או באמצעות הדוא"ל.

תהליך הקבלה

 1. הצגת תעודת תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
 2. גיליון ציונים רשמי
 3. קורות חיים והמלצות
 4. וועדת קבלה
  מועמדים לתוכנית לתואר שני בטכנולוגיות למידה יידרשו בנוסף לראיון אישי
 5. תשובות בדבר סטטוס קבלה ללימודים

תנאי קבלה

תנאי רישום לתואר שני M.Sc. בלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם תזה
 1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
  תארים רלוונטיים:
  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
  או תואר זהה המוענק על ידי מוסד להשכלה גבוהה, המוכר בישראל.
  ציון ממוצע נדרש בתואר הראשון: 85 ומעלה.
 2. סטטוס המועמד בעת הקבלה:
  מן המניין
  סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים.
  על תנאי
  סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים המלאה, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של השלמות.
  לא מן המניין
  בעלי תואר ראשון בתחום שונה אולם רלוונטי להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המוענק על ידי מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, בציון גמר של 85 לפחות.
  סטודנט שיתקבל על פי סעיף זה, יהיה עליו להשלים חובות שיוטלו עליו על ידי הוועדה ללימודים מוסמכים, תוך פרק זמן שייקבע על ידי הוועדה.
תנאי רישום לתואר שני M.Sc. בלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ללא תזה
 1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
  תארים רלוונטיים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
  ציון ממוצע נדרש בתואר הראשון: 80 ומעלה.
 2. סטטוס המועמד בעת הקבלה:
  מן המניין
  סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים.
  על תנאי
  • סטודנט שלומד על-פי תכנית לימודים מלאה ונדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של השלמות;
  • או סטודנט שממוצע ציוניו בלימודים לתואר הראשון נמוך מן הנדרש ב-5 נקודות לכל היותר, אך נדרש לעמוד במטלות שתקבע ועדת הקבלה (לדוגמה, ממוצע ציונים מסוים בסוף השנה הראשונה);
  • או סטודנט שלא הציג דיפלומה של תואר ראשון ו/או גיליון ציונים מקורי.
  לא מן המניין
  • מועמד שיכול להתקבל כסטודנט מן המניין, אך מעדיף להתחיל בהיקף לימודים חלקי - לימודי ”צבירה”;
  • או מועמד שחייב לעמוד בלימודי השלמה שהטילה עליו ועדת הקבלה (אינו זכאי ללמוד לימודי צבירה);
  • או מועמד בעל נתוני קבלה גבוהים במיוחד ואושר לו להתחיל במקביל ללימודי ההשלמה שהוטלו עליו, גם בלימודי ”צבירה”;
  • או תלמיד שנה ד' במכון, בפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, שממוצע ציוניו גבוה במיוחד, ואושרו לו לימודי "צבירה" לתואר שני.
תנאי רישום לתואר שני M.Sc. בלימודי ניהול טכנולוגיה עם וללא תזה
 1. תנאי סף לרישום למסלול ללא תזה:
  תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  תארים רלוונטיים לדוגמא:

  B.Sc. בהנדסה.
  B.Sc. בניהול טכנולוגיה.
  B.Sc. במדעים.
  B.A. בכלכלה.

  ציון ממוצע נדרש בתואר הראשון: 80 ומעלה*.

  * תקבענה השלמות מתאימות לנדרשים לכך בהתאם למהות המקצוע בתואר הראשון. וועדת הקבלה מוסמכת לאשר קבלה ללימודים עם משוקלל בתואר ראשון 79-75 ובלבד שישנו ניסיון מקצועי מוכח בתחום, הקבלה תהיה מותנית בציון משוקלל של 80 לפחות בקורסי ההשלמה.
   
  תנאי סף למעבר למסלול עם תזה:
  מעבר למסלול עם תזה אפשרי בשנה ב' ללימודים וכפוף לתנאי סף אלו:
  • ממוצע משוקלל בתואר ראשון  85 לפחות
  • סיום סדנת הכנה לתזה בהצלחה.
  • קבלת הסכמה של מנחה שמוסמך להנחות במסלול תזה.
  • סיום  6 קורסי חובה מתוכנית הלימודים לתואר שני בהיקף 18 נ"ז, בממוצע של 85 ומעלה (בין הקורסים, שיטות כמותיות ושיטות מחקר - הינם חובה). ציון מינימום בכל אחד מהקורסים 80 לפחות.
  • הצעת המחקר אושרה ע"י הוועדה לתואר שני.
 2. סטאטוס לימודים אפשרי:
  מן המניין
  סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים.
  על תנאי
  סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים ולומד במסגרת תואר שני, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של קורסי השלמה (עד שניים).
  לא מן המניין
  • סטודנט שנה ד' במכון, בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, שממוצע ציוניו מעל 85;
  • או מועמד שחוייב לעמוד בלימודי השלמה, שהטילה עליו ועדת הקבלה. בהיקף של שלושה קורסים ומעלה.
תנאי רישום לתואר שני M.A. בלימודי טכנולוגיות למידה
 1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
  תארים רלוונטיים:
  בוגרי תואר ראשון בטכנולוגיות למידה ב-HIT או בוגרי תואר אקדמי מוכר דומה ממוסד אקדמי בישראל או בחו"ל.
  בעלי תואר ראשון מוכר במוסד אקדמי בישראל או בחו"ל, במדעי החברה, חינוך, מדעים, מדעי המחשב, תקשורת חזותית ואחרים, העוסקים בפועל בתחומי ההדרכה הארגונית וטכנולוגיות הלמידה.
  ציון ממוצע בתואר הראשון: 80 ומעלה.
 2. תהליך המיון:
  ועדת הקבלה תבחן את תיקיהם של המועמדים, ואלה מהם שיעברו את השלב הראשוני יוזמנו לראיון אישי. ועדת הקבלה תתחשב במכלול הנתונים, לא רק בנתונים הכמותיים, בבואה לשקול את המועמדות.
 3. סטטוס קבלה:
  מן המניין
  סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים.
  על תנאי
  סטודנט שממוצע ציוניו בלימודים לתואר הראשון נמוך מן הנדרש ב-5 נקודות לכל היותר, אך נדרש לעמוד במטלות שתקבע ועדת הקבלה (לדוגמה, ממוצע ציונים מסוים בסוף השנה הראשונה).
 4. מספר המקומות בתוכנית מוגבל.
  הקבלה על בסיס מקום פנוי לאחר שקלול כל נתוני המועמד.
תנאי רישום לתואר שני M.Sc. בלימודי מדעי המחשב עם תזה
 1. תנאי סף
  • על המועמד להיות בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה: תארים רלוונטיים: B.Sc. – מדעי המחשב; בתחומי המדעים; בהנדסה.
  • ממוצע התואר הראשון של המועמד הוא לפחות 85, או שהמועמד סיים את סמסטר א (2 קורסי חובה + קורס בחירה) בממוצע של לפחות 90, או שממוצע התואר הראשון של המועמד הוא בין 80 ל 84 ושוועדת לימודי מוסמכים התרשמה באופן מיוחד בראיון האישי, כי המועמד מתאים למסלול לתואר שני עם תזה.
  • ממוצע של לפחות 80 בכל קורסי ההשלמה שקבעה עבור המועמד וועדת הקבלה לתואר שני במידה והיו כאלה.
  • הקבלה מותנית באישור וועדת לימודי מוסמכים של מדעי המחשב
 2. קורסי השלמה
  נדרשים לקבלה לתואר שני במדעי המחשב עבור מועמדים שהתואר הראשון שלהם אינו במדעי המחשב או הנדסת תכנה. כמפורט להלן:
  בעלי תואר ראשון בהנדסה, מתמטיקה, או פיסיקה או תואר אחר במדעים מדויקים, יחויבו בהשלמה בהתאם לפירוט הבא (אם לא לקחו קורסים אלה) בציון 80 ומעלה:
  • קורס תכנות
  • אלגוריתמים 1
  • אלגוריתמים 2
  • חישוביות וסיבוכיות

  ציון ממוצע בקורסי ההשלמה חייב להיות 80 ומעלה.
  כמו כן, ועדת הקבלה לתואר שני יכולה לדרוש, במידת הצורך, קורסי השלמה נוספים.
 3. הערות:
  • המטרה העיקרית של וועדת לימודי מוסמכים הינה להגיע למספר מירבי של סטודנטים ראויים הלומדים במסלול תואר שני עם תזה.
  • עבור סטודנטים ממוסדות אוניברסיטאיים מובילים, או עם ניסיון של עבודה/הוראה בתחום של מדעי המחשב, המבקשים להתקבל לתואר שני (ללא תזה) – תהיה לוועדת לימודי מוסמכים אפשרות להתחשב במכלול של שיקולים נוספים (מלבד ציוני הסף) – בדבר קבלתם לתואר שני והתניה בממוצע 80 בלימודי 3 הקורסים הראשונים בתואר השני, ובלבד שציון הסף של התואר הראשון לא יהיה נמוך מ 75.
  • סטודנטים המבקשים להתקבל לתואר שני כאשר התואר הראשון הוא בתחום שאינו מדעים מדויקים או הנדסות רלוונטיות – לא יוכלו להתקבל לתוכנית.

    

תנאי רישום לתואר שני M.Sc. בלימודי מדעי המחשב ללא תזה
 1. תנאי סף:
  • ממוצע התואר הראשון של לפחות 80 בתחומים הבאים:
   תואר ראשון במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, תארים נוספים בתחומי המדעים המדויקים.
  • על המועמד להיות בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  • המועמד עבר בהצלחה ראיון אישי על ידי וועדת לימודי מוסמכים של בית הספר למדעי המחשב, שבו קבעה הוועדה שהמועמד מתאים. 
  • המועמד סיים בהצלחה בממוצע של לפחות 80 את כל קורסי ההשלמה (במקרה ונדרש להם) שקבעה עבורו וועדת הקבלה לתואר שני.
   * פירוט קורסי ההשלמה בהמשך
 2. סטטוס קבלה
  מן המניין
  סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים המלאה, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של השלמות  (באישור ועדת הקבלה לתואר שני).
  על תנאי
  לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות, יתקבל הסטודנט לתוכנית ויעבור למעמד של "סטודנט מן המניין".
  לא מן המניין
  מועמד יכול להתקבל כסטודנט "שלא מן המניין” אם נותרו לו, לא יותר משני קורסי השלמה. סטודנט במעמד זה יוכל לקחת קורסי חובה או בחירה, רק אם קיבל  אישור לכך מהועדת לימודי מוסמכים של מדעי המחשב, בכפוף למילוי דרישות הקדם הרגילות.
 3. קורסי השלמה
  עבור מועמדים שהתואר הראשון שלהם אינו במדעי המחשב או בהנדסת תוכנה, כמפורט להלן:
  בעלי תואר ראשון בהנדסה, מתמטיקה, או פיסיקה או תואר אחר במדעים מדויקים, יחויבו בהשלמה בהתאם לפירוט הבא (אם לא לקחו קורסים אלה) בציון 80 ומעלה:
  • קורס תכנות
  • אלגוריתמים 1
  • אלגוריתמים 2
  • חישוביות וסיבוכיות

  ציון ממוצע בקורסי ההשלמה חייב להיות 80 ומעלה.
  כמו כן, ועדת הקבלה לתואר שני יכולה לדרוש, במידת הצורך, קורסי השלמה נוספים.
 4. הערות:
  • עבור סטודנטים ממוסדות אוניברסיטאיים מובילים, או עם ניסיון של עבודה/הוראה בתחום של מדעי המחשב, המבקשים להתקבל לתואר שני (ללא תזה) – תהיה לוועדת לימודי מוסמכים אפשרות להתחשב במכלול של שיקולים נוספים (מלבד ציוני הסף) – בדבר קבלתם לתואר שני והתניה בממוצע 80 בלימודי 3 הקורסים הראשונים בתואר השני, ובלבד שציון הסף של התואר הראשון לא יהיה נמוך מ 75.
  • לא יוכלו להתקבל סטודנטים המבקשים להתקבל לתואר שני כאשר התואר הראשון הוא בתחום שאינו מדעים.
תנאי רישום לתואר שני M.Sc. בלימודי מדעי הנתונים ללא תזה*
 1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
  תארים רלוונטיים:
  מדעי המחשב, סטטיסטיקה, מערכות מידע, מתמטיקה, פיזיקה, הנדסה (על מסלוליה השונים), כלכלה, מדעי הטבע (כימיה, מדעי החיים ועוד).
  תישקל מועמדותם של בעלי תואר ראשון מצטיינים גם מתחומים אחרים.
  כמו כן, התוכנית מיועדת עבור מועמדים בעלי ניסיון עבודה בתחום מדעי הנתונים, המעוניינים בהעמקת הידע בתחום.
  ציון ממוצע בתואר הראשון:
  ממוצע ציונים של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון או התואר השני
 2. תהליך המיון:
  ועדת הקבלה תבחן את תיקיהם של המועמדים, ואלה מהם שיעברו את השלב הראשוני יוזמנו לראיון אישי.
  ועדת הקבלה תתחשב במכלול הנתונים, לא רק בנתונים הכמותיים, בבואה לשקול את המועמדות.
 3. מסלולים אפשריים:
  מן המניין
  סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים.
  על תנאי
  סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים ולומד במסגרת תואר שני, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של קורסי השלמה.
  לא מן המניין
  • סטודנט בשנה האחרונה ללימודיו, לקראת סיום התואר הראשון, שממוצע הציונים המשוקלל הינו מעל 85;
  • או מועמד שמחויב בלימודי השלמה, על פי החלטת ועדת הקבלה.
תנאי רישום לתואר שני M.Des. בלימודי עיצוב לסביבה טכנולוגית*
 1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
  תארים רלוונטיים
  תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר מתחומי עיצוב, אומנות, קולנוע, מדעים מדויקים: הנדסה, מדעי המחשב, ביולוגיה, מדעי המח ועוד.
  ציון ממוצע בתואר הראשון
  ממוצע ציונים של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון או התואר השני
 2. תיק עבודות
 3. ידע בשפת מחשב בסיסית או קורס השלמה
 4. ראיון קבלה
 5. מסלולים אפשריים:
  מן המניין
  סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים.
  על תנאי
  סטודנט אשר ציון הגמר שלו נמוך מ-80 אך לא נמוך מ-75. (והוא יחויב להשלים חובות שיוטלו עליו על ידי הוועדה, תוך פרק זמן שייקבע על ידה, ושלא יעלה על שנת לימודים אחת).
  במעמד ראיון הקבלה תקבע מכסת ההשלמות הנדרשת (עד 12 ש"ס) על פי הזיקה בין התואר הראשון לתואר השני בעיצוב לסביבת טכנולוגית.

מידע שימושי

שאלות ותשובות

כיצד נרשמים ללימודים?

הרשמה ללימודים מתבצעת באחד משני אופנים:

 1. הרשמה מקוונת באתר המכון. לאחר הרישום האינטרנטי תחזור אליך יועצת הרישום של התואר השני על מנת להמשיך בתהליך הקבלה.
 2. במרכז לייעוץ והרשמה.

מהו משך הלימודים לתואר השני?

הלימודים לתואר שני ב-HIT מכון טכנולוגי חולון נמשכים כשנתיים, כאשר כל שנת לימודים כוללת 3 סמסטרים: חורף, אביב וקיץ.

משך סמסטר חורף ואביב הינו 14 שבועות של תקופת לימודים רצופה. משך סמסטר הקיץ הינו 10 שבועות.


בתואר שני בטכנולוגיות למידה התכנית היא דו-שנתית והיא מתפרסת על פני 4 סמסטרים.

* הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות