פירוט תקופת רישום

מדעי המחשב

 

 

 

  לימודים במסלול רגיל
 

שנה א'

רישום לקורסי

אנגלית בלבד

שנה ב' שנה ג' השלמות
תחילת רישום בשעה 11:00 24/10/19 18/09/19 15/09/19 10/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 17/11/19 20/09/19 17/09/19 12/09/19

 

  לימודים במסלול גמיש
 

שנה א'

רישום לקורסי

אנגלית בלבד

שנה ב' שנה ג' השלמות
תחילת רישום בשעה 11:00 23/10/19 16/09/19 12/09/19 10/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 17/11/19 18/09/19 15/09/19 12/09/19