פירוט תקופת רישום

מדעי המחשב

 
שעות פתיחת הרישום:
שנה ג' והשלמות - 11:00
שנה ב' -14:00
 

 

מדעי המחשב
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים/אנגלית בלבד
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
02/10/2018
12/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
 

תחילת רישום

מסלול רגיל

02/10/2018 13/09/2018 05/09/2018 05/09/2018