פירוט תקופת רישום

מדעי המחשב

 
הרישום יפתח בשעה 12:00
 

 

מדעי המחשב
 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
12/06/2019
11/06/2019
10/06/2019
10/06/2019