פירוט תקופת רישום

מדעי המחשב

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

 

מדעי המחשב
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים/אנגלית בלבד
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
30/01/2019
27/01/2019
22/01/2019
21/01/2019
 

תחילת רישום

מסלול רגיל

30/01/2019 27/01/2019 22/01/2019 21/01/2019