פירוט תקופת רישום

מתמטיקה שימושית

 
       
 

שנה א'

רישום לקורסי

אנגלית בלבד

שנה ב' שנה ג'  והשלמות
תחילת רישום בשעה 09:00 23/10/19 15/09/19 09/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 17/11/19 17/09/19 11/09/19