פירוט תקופת רישום

מתמטיקה שימושית

 
       
 

שנה א'

רישום לקורסי אנגלית
ו/או רב-תחומיים בלבד

שנה ב' שנה ג'  והשלמות
תחילת רישום בשעה 09:00 08/06/20 04/06/20 01/06/20
סגירת רישום בשעה 22:00 10/06/20 07/06/20 03/06/20

 

 

פתיחת קורסים על בסיס מקום פנוי 

בין התאריכים 17/06/2020 בשעה 09:00 ועד לתאריך 18/07/2020 בשעה 22:00,  לסטודנטים מהמסלול הרגיל, ורישום לקורסי אנגלית ורב תחומיים.