בחינות

שאלות ותשובות

ההגדרה מהו ציון עובר נקבעת על ידי המחלקה ו/או הפקולטה. בכל מקרה, ציון עובר בקורס לא יהיה נמוך מ-60.

תקנון הלימודים קובע כי בכל קורס יש להגיש עבודות, כולל פרויקט גמר, עד סוף תקופת הלימודים של אותו סמסטר או עד המועד שקבע המרצה. בכל מקרה, מועד ההגשה יהיה לא יאוחר מתחילת הלימודים בסמסטר העוקב.

שיפור ציון במועד ב' עליך להגיש באמצעות עמדת המידע.

ערעור מתבצע בצורה ממוחשבת, באמצעות עמדת המידע. ליד הציון במועד הבחינה יופיע לחצן "הגש ערעור" ודרכו מוגש הערעור. המרצה מקבל את הערעור הממוחשב ומשיב עליו.

זכאות למועד מיוחד מגיעה במקרה של מניעה חמורה, כגון: מבחנים בהפרש של פחות מיומיים ביניהם, מילואים, אשפוז ואבל.
פירוט הקריטריונים

בקשות למועד מיוחד מגישים באמצעות עמדת המידע בלחצן אפשרויות נוספות >> בקשות וערעורים, תחת בקשות למועד מיוחד.

לאחר הרישום לקורסים ניתן לראות את לוח הבחינות בעמדת המידע בלחצן "לוח בחינות".