קמפוס ירוק

 

HIT מכון טכנולוגי חולון קמפוס ירוק ,שואף להוביל ולהטמיע את המודעות לנושאי סביבה וקיימות ולחנך את הסטודנטיות והסטודנטים ברוח ערכי שמירת הסביבה והחברה.


במסגרת זו מעודד המכון מחקר ועשייה המקדמת ערכים אלו בסביבתו הקרובה בקמפוס ובעיר חולון  וכן בסביבה הגלובלית .


המכון זכה להכרה כ"קמפוס ירוק" בשנת 2011 ו"קמפוס ירוק מתמיד" בשנת 2016.


במסגרת ועדות המכון פועלת מועצה ירוקה בה שותפים חברי סגל אקדמי ומנהלי ונציגי אגודת הסטודנטים.

 

המועצה הירוקה מעודדת, יוזמת ומקדמת עשייה ופרויקטים בתחומי הקיימות  ודיוניה פתוחים בפני אנשי סגל וסטודנטים המעוניינים לקדם ערכי קיימות.

 

אנו מזמינים כל מי שמעוניין ליצור חדשנות ולקדם קיימות ע"י שילוב ושתופי פעולה בין הפקולטות והמחלקות השונות ובין המכון לעיר חולון.


לפרטים, להצטרפות ולרעיונות:
greencampus@hit.ac.il