תקופת הרישום לקורסים

 
תחילת סמסטר ב' תשפ"ד 07/04/2024
 
 
מידע כללי
  • הרישום למערכת הקורסים מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט (לחצן רישום לקורסים).
  •  מועד הרישום משתנה בהתאם לפקולטה, למסלול הלימוד ושנת הלימוד.
 
להלן מועדי הרישום למערכת הקורסים הנלמדים בסמסטר ב' לשנה"ל תשפ"ד
 
 
תואר ראשון

 

 
 
 
תואר שני

 

 
רישום לקורסי אנגלית

 

  

 

תקופת רישום 

הרישום לסמסטר ב' תשפ"ד יהיה פתוח בעמדת המידע לפי התאריכים המופיעים מעלה לכל פקולטה בנפרד.


על מנת לאפשר תכנון וניהול יעיל של מערכות השעות ומניעת מצבים של רישום יתר לקורסים, שימו לב כי הרישום יהיה פתוח למשך יומיים בלבד ולא יתאפשר רישום ידני בפקולטות. אנא הערכו בהתאם.  

 

פתיחת רישום לקורסי אנגלית על בסיס מקום פנוי

הרישום לקורסי אנגלית על בסיס מקום פנוי ייפתח לכלל הסטודנטים בין התאריכים 31/03/2024 עד 20/04/2024.

 

פתיחת רישום לקורסים רב-תחומיים על בסיס מקום פנוי

הרישום לקורסים רב תחומיים על בסיס מקום פנוי ייפתח לכלל הסטודנטים בין התאריכים 17/03/2024 עד 20/04/2024.
   

תקופת שינויים

בתקופת השינויים הרישום ייפתח שוב לצורך כל שינוי, הוספה או מחיקת קורסים. וכן לצורך רישום לקורסים על בסיס מקום פנוי לפי הפירוט הבא:

 

  פתיחת המערכת לשינויים  סוף תקופת השינויים
טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה 14/04/2024 30/04/2024
עיצוב 30/04/2024 09/05/2024
כל הפקולטות 07/04/2024 20/04/2024

 

רשימת הקורסים

ניתן לראות את רשימת הקורסים המשויכים לשנה ולמסלול שלכם, דרך עמדת המידע >> חיפוש קורסים במאגר הכללי.

 

רישום בעת מצב אקדמי לא תקין

סטודנטים אשר לא יכולים להירשם בשל מצב אקדמי לא תקין, מתבקשים להיפגש עם יועצי הפקולטה לבניית מערכת שעות שלהם.


אנו שמחים לבשר כי לקורסים רב-תחומיים וקורסי אנגלית ניתן להירשם בעמדת המידע באופן עצמאי לפי תאריכי פתיחת הרישום.  

 
הערות כלליות לגבי רישום לקורסים

 

רישום לקורס המותנה בדרישת קדם
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורס מתקדם, אם מוזן ציון נכשל בקורס קדם. במידה והיית רשום לקורס הקדם ולא הוזן לך ציון, המערכת תאפשר רישום על תנאי מעבר קורס הקדם. במקרה של כשלון בקורס הקדם, ניתן להגיש בקשה ממוחשבת (דרך לשונית בקשות וערעורים בעמדת המידע) ללימוד הקורס המתקדם. כל בקשה תבחן לגופה ובמידה והבקשה תאושר, ניתן יהיה לבצע רישום במערכת.
 
רישום לקורסים בחפיפת שעות
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורסים בחפיפה. ניתן להגיש בקשת רישום בחפיפה דרך עמדת המידע האישית.
 
רישום לקורס חוזר
רישום לקורס חוזר מתאפשר באמצעות מערכת המידע האישית רק במקרים בהם מופיע ציון "נכשל בקורס". החל מהתאריך הרשום בראש הדף, יתווסף תחום "שיפור ציון" דרכו יהיה אפשר להירשם גם לשיפור ציון.
 
רישום לקורסים רב תחומיים וקורסי יזמות
מועדי הבחינות של כלל הקורסים הרב תחומיים מתבצעים באותו היום ולכן מומלץ להירשם לקורס אחד ובכל מקרה אין להירשם ליותר משני קורסים בסמסטר, לא יינתנו מועדי ג' בשל חפיפה במבחנים בקורסים רב-תחומיים. 

(הבהרה: סטודנט אשר נרשם ל- 2 קורסים רב תחומיים בהם מתקיימות בחינות, יוכל לגשת בקורס אחד למועד א' ובקורס השני למועד ב' בלבד , לא יאושרו מועדי ג' בשל החפיפה)
 
 

שאלות ותשובות

לימודים משלימים ותומכים בלימודי הליבה של הפקולטה. חלקם קורסים בתחומים הומאניים של מדעי הרוח והחברה. זאת לצד לימודי אדם והסביבה, קורסי אחריות חברתית ומיומנויות שפות. תחום שילוב טכנולוגיות כולל קורסים שהתוצר שלהם הוא פרויקט המשלב טכנולוגיה עם תחומים נוספים כגון: עיצוב, הנדסה ומדעים.

כל סטודנט נדרש ללמוד בין 6 ל- 10 נ"ז בהתאם לדרישות הפקולטה. הנוכחות בקורסים היא חובה.

לפרטים נוספים >>

קורסי ליבה הם קורסי חובה מרכזיים בתכנית הלימודים. בלעדיהם אי אפשר לעמוד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים, אליהם מכשירה התכנית. במילים אחרות, על פי מדיניות המכון, אם אינך יודע את חומר הלימוד בקורס הליבה, משמע שעדיין אין לך את הידע והמיומנויות הנדרשים כדי להיות מהנדס, מעצב, מנהל בתחומי הטכנולוגיה או איש מערכות למידה.

מסיבה זו אנו רואים חשיבות רבה בהשלמת קורסי הליבה בהצלחה. כישלון בהם עשוי להביא לסטאטוס על תנאי ואף להרחקה אקדמית מלימודים במכון.

רשימת קורסי הליבה בכל תכנית מופיעה בידיעון הלימודים בפרק הרלוונטי לתוכנית הלימודים שלך.

כן, אם סטודנט לא קיבל ציון עובר בקורס באפשרותו להירשם לקורס חוזר בסמסטרים העוקבים. חשוב לדעת כי כישלון חוזר בקורס חובה, מוביל לסטאטוס אקדמי לא תקין. ועדת הוראה תשקול אם לאפשר לסטודנט לחזור על הקורס בפעם השלישית או לנקוט צעדים אקדמיים אחרים.

ישנן פקולטות בהן כישלון חוזר בקורס ליבה עלול להוביל להרחקה מלימודים ואינו מאפשר חזרה נוספת על הקורס.

לא, אינך חייב לחזור על קורס בחירה. באפשרותך לבחור קורס בחירה אחר במקום הקורס בו נכשלת. הכישלון בקורס המוחלף, יופיע בגיליון הציונים שלך ויימנה במניין הכישלונות המצטבר אשר קובע את מצבך האקדמי. עם זאת, לאחר סיום מלוא חובותייך האקדמיים לתואר, תוכל לבקש להשמיט קורסי בחירה מסוימים מגיליון הציונים.

כן. כאמור, תקנון המכון מחייב נוכחות בכל הקורסים. כמו כן, המשמעות של חזרה על קורס היא, בין היתר, עמידה בכל חובות הקורס, כפי שהגדיר המרצה.

כן. סטודנט שנרשם לקורס חייב לגשת לבחינות סיום הקורס / להגיש את מטלות סיום הקורס. אם נרשמת לקורס ואין בכוונתך ללמוד אותו מכל סיבה שהיא, אתה יכול לבטל את הרישום לקורס עד סוף תקופת השינויים. לאחר תקופת השינויים לא ייעשו שינויים במערכת.

אם בכל זאת נשארת רשום לקורס ולא נגשת לבחינות / לא הגשת מטלות, יירשם לך ציון נכשל בקורס. ציון זה יופיע בגיליון הציונים, ישוקלל בממוצע השנתי ו/או המצטבר ויימנה במניין הכישלונות הנצברים לקביעת הסטאטוס האקדמי שלך.

על פי תקנון הלימודים של HIT מכון טכנולוגי חולון, ההשתתפות בשיעורים הנה חובה, באופן גורף, בכל הקורסים. עם זאת, ישנם מרצים שאינם מחייבים נוכחות בשיעוריהם.

בחלק מהקורסים חובת ההשתתפות משוקללת בתוך הציון הסופי של הקורס. במקרים אלה, המרצה מודיע על כך בתחילת הקורס, בדף המידע. לפיכך, אם נעדרת מספר שיעורים מעבר למה שהתיר המרצה, ייתכן שלא תוכל לגשת לבחינת הסיום ולסיים את הקורס.

קיים מנגנון חיפוש קורסים שניתן להיעזר בו.