תקופת הרישום לקורסים

 
 
מידע כללי
  • הרישום למערכת הקורסים מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט (לחצן רישום לקורסים).
  •  מועד הרישום משתנה בהתאם לפקולטה, למסלול הלימוד ושנת הלימוד.
  •  בערבי חג ובחגים המערכת תהיה סגורה להרשמה.
 
 
להלן מועדי הרישום למערכת הקורסים הנלמדים בסמסטר א' לשנה"ל תשע"ט
 
 
תואר ראשון

 
תואר שני
  
סימולציה


ניתן יהיה לבצע סימולציה של הקורסים הנפתחים בסמסטר א' דרך עמדת המידע האישית - החל מ: יום רביעי, 29/8/2018 בשעה 12:00


הסימולציה תסתיים ביום ב' 3/9/2018

 

שימו לב: הסימולציה הינה מערכת המדמה רישום לקורסים על מנת שיהיה ניתן לראות את ימי הקורסים והשעות,  הסימולציה איננה שומרת מקום בקורסים ואיננה מבצעת רישום.

 

מערכת לשנה א'
לסטודנטים שנה א' - מערכת השעות הוזנה על ידי מזכירות הפקולטה בתחילת שנת הלימודים. על הסטודנטים להסדיר רישום לקורסים כללים או/ו לימודי אנגלית
 
רישום על בסיס מקום פנוי
תקופת הרישום לקורסים על בסיס מקום פנוי ורישום לקורסים לשיפור ציון לכל הפקולטות הינה מ: 10/10/2018 עד 03/11/2018
 
תקופת שינויים במערכת השעות
שימו לב! תקופת השינויים במערכת השעות בסמסטר א' מסתיימת ב- 11/11/2018
 
הערות כלליות לגבי רישום לקורסים
 
רישום לקורס המותנה בדרישת קדם
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורס מתקדם, אם מוזן ציון נכשל בקורס קדם. במידה והיית רשום לקורס הקדם ולא הוזן לך ציון, המערכת תאפשר רישום על תנאי מעבר קורס הקדם. במקרה של כשלון בקורס הקדם, ניתן להגיש בקשה ממוחשבת (דרך לשונית בקשות וערעורים בעמדת המידע) ללימוד הקורס המתקדם. כל בקשה תבחן לגופה ובמידה והבקשה תאושר, ניתן יהיה לבצע רישום במערכת.
 
רישום לקורסים בחפיפת שעות
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורסים בחפיפה. ניתן להגיש בקשת רישום בחפיפה דרך עמדת המידע האישית.
 
רישום לקורס חוזר
רישום לקורס חוזר מתאפשר באמצעות מערכת המידע האישית רק במקרים בהם מופיע ציון "נכשל בקורס". החל מהתאריך הרשום בראש הדף, יתווסף תחום "שיפור ציון" דרכו יהיה אפשר להירשם גם לשיפור ציון.
 
רישום לקורסים כלליים/תשתית
מועדי הבחינות של  כלל קורסי תשתית/כלליים מתבצעים באותו היום ולכן מומלץ שלא להירשם ליותר מקורס אחד בסמסטר.
 
רישום לקורסי אנגלית
הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באמצעות עמדת המידע האישית בלבד.
 
במידה ותיבחן או שנבחנת וטרם התקבלו ציונים, לא תוכל להירשם על תנאי דרך עמדת הרישום. במקרה זה, עליך לפנות לרכזת הרלוונטית לקבלת רישום על תנאי.