תקופת הרישום לקורסים

 
תחילת סמסטר א' תשפ"ד 15/10/2023
 
 
מידע כללי
  • הרישום למערכת הקורסים מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט (לחצן רישום לקורסים).
  •  מועד הרישום משתנה בהתאם לפקולטה, למסלול הלימוד ושנת הלימוד.
 
להלן מועדי הרישום למערכת הקורסים הנלמדים בסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ד
 
 
תואר ראשון

 

 
 
 
תואר שני

 

 
רישום לקורסי אנגלית

 

  

 

תקופת רישום 

הרישום לסמסטר א' תשפ"ד יהיה פתוח בעמדת המידע לפי התאריכים המופיעים מעלה לכל פקולטה בנפרד.


על מנת לאפשר תכנון וניהול יעיל של מערכות השעות ומניעת מצבים של רישום יתר לקורסים, שימו לב כי הרישום יהיה פתוח למשך יומיים בלבד ולא יתאפשר רישום ידני בפקולטות. אנא הערכו בהתאם.  

 

פתיחת רישום לקורסי אנגלית על בסיס מקום פנוי

הרישום לקורסי אנגלית על בסיס מקום פנוי ייפתח לכלל הסטודנטים בין התאריכים 10/10/2023 עד 13/10/2023.

 

פתיחת רישום לקורסים רב-תחומיים על בסיס מקום פנוי

הרישום לקורסים רב תחומיים על בסיס מקום פנוי ייפתח לכלל הסטודנטים בין התאריכים 12/09/2023 עד 29/10/2023.
   

תקופת שינויים

בין התאריכים 15/10/2023 בשעה 9:00 ועד לתאריך 29/10/2023 בשעה 22:00, הרישום ייפתח שוב לצורך כל שינוי, הוספה או מחיקת קורסים. וכן לצורך רישום לקורסים על בסיס מקום פנוי.

 

רשימת הקורסים

ניתן לראות את רשימת הקורסים המשויכים לשנה ולמסלול שלכם, דרך עמדת המידע >> חיפוש קורסים במאגר הכללי.

 

רישום בעת מצב אקדמי לא תקין

סטודנטים אשר לא יכולים להירשם בשל מצב אקדמי לא תקין, מתבקשים להיפגש עם יועצי הפקולטה לבניית מערכת שעות שלהם.


אנו שמחים לבשר כי לקורסים רב-תחומיים וקורסי אנגלית ניתן להירשם בעמדת המידע באופן עצמאי לפי תאריכי פתיחת הרישום.  

 
הערות כלליות לגבי רישום לקורסים

 

רישום לקורס המותנה בדרישת קדם
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורס מתקדם, אם מוזן ציון נכשל בקורס קדם. במידה והיית רשום לקורס הקדם ולא הוזן לך ציון, המערכת תאפשר רישום על תנאי מעבר קורס הקדם. במקרה של כשלון בקורס הקדם, ניתן להגיש בקשה ממוחשבת (דרך לשונית בקשות וערעורים בעמדת המידע) ללימוד הקורס המתקדם. כל בקשה תבחן לגופה ובמידה והבקשה תאושר, ניתן יהיה לבצע רישום במערכת.
 
רישום לקורסים בחפיפת שעות
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורסים בחפיפה. ניתן להגיש בקשת רישום בחפיפה דרך עמדת המידע האישית.
 
רישום לקורס חוזר
רישום לקורס חוזר מתאפשר באמצעות מערכת המידע האישית רק במקרים בהם מופיע ציון "נכשל בקורס". החל מהתאריך הרשום בראש הדף, יתווסף תחום "שיפור ציון" דרכו יהיה אפשר להירשם גם לשיפור ציון.
 
רישום לקורסים רב תחומיים וקורסי יזמות
מועדי הבחינות של כלל הקורסים הרב תחומיים מתבצעים באותו היום ולכן מומלץ להירשם לקורס אחד ובכל מקרה אין להירשם ליותר משני קורסים בסמסטר, לא יינתנו מועדי ג' בשל חפיפה במבחנים בקורסים רב-תחומיים. 

(הבהרה: סטודנט אשר נרשם ל- 2 קורסים רב תחומיים בהם מתקיימות בחינות, יוכל לגשת בקורס אחד למועד א' ובקורס השני למועד ב' בלבד , לא יאושרו מועדי ג' בשל החפיפה)