תקופת הרישום לקורסים

 
תחילת סמסטר קיץ 14/07/2019
 
הרישום לסמסטר הקיץ מיועד לסטודנטים במסלול הגמיש
סטודנטים מהמסלול הרגיל ירשמו על בסיס מקום פנוי

 
 
מידע כללי
  • הרישום למערכת הקורסים מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט (לחצן רישום לקורסים).
  •  מועד הרישום משתנה בהתאם לפקולטה, למסלול הלימוד ושנת הלימוד.
 
להלן מועדי הרישום למערכת הקורסים הנלמדים בסמסטר קיץ לשנה"ל תשע"ט
 
תואר ראשון

 
תואר שני
  
מערכת לשנה א' לסטודנטים שנה א' במדעי המחשב - מערכת השעות הוזנה על ידי מזכירות הפקולטה בתחילת שנת הלימודים. על הסטודנטים להסדיר רישום לקורסים כללים או/ו לימודי אנגלית
 
תקופת רישום 

הרישום לסמסטר ב תשע"ט יהיה פתוח בעמדת המידע בין התאריכים 4.06.2019 ועד ל 20.06.2019
לפי התאריכים המופיעים מעלה לכל פקולטה בנפרד.


על מנת לאפשר תכנון וניהול יעיל של מערכות השעות ומניעת מצבים של רישום יתר לקורסים, שימו לב כי הרישום ייסגר ב 20.06.2019 ולא יתאפשר רישום ידני בפקולטות.

    

תקופת שינויים ופתיחת קורסים על בסיס מקום פנוי 

בין התאריכים 09.07.2019 ועד לתאריך 21.07.2019, הרישום ייפתח שוב לצורך כל שינוי, הוספה או מחיקת קורסים. 
כן ייפתח הרישום לסטודנטים מהמסלול הרגיל ו/או עברו סטודנטים המעוניינים להירשם לקורסים לשיפור ציון
 

סימולציה לפני רישום

הרישום יתבצע און ליין בעת פתיחתו, ללא סימולציה מקדימה. 
ניתן לראות את רשימת הקורסים המשויכים לשנה ולמסלול שלכם,  דרך עמדת המידע : השיעורים שלי -> שיעורים לפי תכנית ... תשעט

בקישור זה מצ"ב צילום מסך המדגים כיצד מגיעים לרשימה זו.

 

רישום בעת מצב אקדמי לא תקין

סטודנטים אשר לא יכולים להירשם בשל מצב אקדמי לא תקין, מתבקשים להיפגש עם יועצי הפקולטה לבניית מערכת שעות שלהם.


אנו שמחים לבשר כי לקורסים רב-תחומיים וקורסי אנגלית ניתן להירשם בעמדת המידע באופן עצמאי לפי תאריכי פתיחת הרישום.  

 
הערות כלליות לגבי רישום לקורסים

 

רישום לקורס המותנה בדרישת קדם
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורס מתקדם, אם מוזן ציון נכשל בקורס קדם. במידה והיית רשום לקורס הקדם ולא הוזן לך ציון, המערכת תאפשר רישום על תנאי מעבר קורס הקדם. במקרה של כשלון בקורס הקדם, ניתן להגיש בקשה ממוחשבת (דרך לשונית בקשות וערעורים בעמדת המידע) ללימוד הקורס המתקדם. כל בקשה תבחן לגופה ובמידה והבקשה תאושר, ניתן יהיה לבצע רישום במערכת.
 
רישום לקורסים בחפיפת שעות
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורסים בחפיפה. ניתן להגיש בקשת רישום בחפיפה דרך עמדת המידע האישית.
 
רישום לקורס חוזר
רישום לקורס חוזר מתאפשר באמצעות מערכת המידע האישית רק במקרים בהם מופיע ציון "נכשל בקורס". החל מהתאריך הרשום בראש הדף, יתווסף תחום "שיפור ציון" דרכו יהיה אפשר להירשם גם לשיפור ציון.
 
רישום לקורסים רב תחומיים
מועדי הבחינות של כלל הקורסים הרב תחומיים מתבצעים באותו היום ולכן מומלץ להירשם לקורס אחד ובכל מקרה אין להירשם ליותר משני קורסים בסמסטר, לא יינתנו מועדי ג' בשל חפיפה במבחנים בקורסים רב-תחומיים. 

(הבהרה: סטודנט אשר נרשם ל- 2 קורסים רב תחומיים בהם מתקיימות בחינות, יוכל לגשת בקורס אחד למועד א' ובקורס השני למועד ב' בלבד , לא יאושרו מועדי ג' בשל החפיפה)
 
רישום לקורסי אנגלית
הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באמצעות עמדת המידע האישית בלבד.
 
במידה ותיבחן או שנבחנת וטרם התקבלו ציונים, לא תוכל להירשם על תנאי דרך עמדת הרישום. במקרה זה, עליך לפנות לרכזת הרלוונטית לקבלת רישום על תנאי.