• תוכניות הלימודים

     

    מבט כולל

  • HIT משקיעים במצוינות שלך בכל מסלול שתבחר

 

 

** תחום הבחירה ניהול משאבי אנוש מוצע בתוכנית לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה בלבד ולא בתוכנית לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה.