המרכז לקידום הוראה

הוראה אפקטיבית הינה מיומנות שמתפתחת ומשתכללת עם הזמן. מטרתנו לסייע למרצים ללמד בצורה בהירה, מעניינת ומגוונת.
 
צוות המרכז לקידום הוראה מציע לעמוד לרשותכם בכל אחת מהדרכים הבאות:
 
הכשרה מקצועית: סדנאות
המרכז מציע סדנאות בנושאים מגוונים מידי סמסטר.
 
סקרי הוראה
סקרי ההוראה הם כלי נהדר לקבל משוב על ההוראה שלנו וניתן ללמוד מהם רבות. עם זאת, הם עשויים להיות מבלבלים. אנו מסייעים למרצים לזהות את הממדים בהם כדאי להתמקד לצורך שיפור.
 
טכנולוגיות למידה
המרכז לקידום הוראה מלווה מרצים בשילוב טכנולוגיות למידה בשיעורים, למשל: תמיכה במערכת הלמידה Moodle, שימוש באפליקציות שמאפשרות אינטראקציה עם הלומדים בכיתות רבות משתתפים, הסבה תכנים לפלטפורמות דיגיטליות, ייעוץ בשיפור מצגות PPT, כתיבת מבחנים מקוונים ועוד.
 
ייעוצי הוראה
אנו נותנים ייעוצים פדגוגיים במגוון דרכים: בטלפון, במייל, פנים אל פנים. הייעוצים עוסקים במגוון נושאים כמו תכנון קורס מחדש, עיצוב מערכי שיעור, התמודדות עם כיתות רבות משתתפים/כיתות הטרוגניות, התמודדות עם בעיות משמעת, וכיו"ב.
 
תצפית/צילום שיעור
נשמח לצפות באחד השיעורים שלכם ולתת לכם משוב קצר וממוקד. פנו אלינו לתיאום תצפית/צילום שיעור.