טפסים

 
שימו לב, טפסים המוגשים בדואר אלקטרוני חייבים להיות בפורמט doc.* של Word 2003 (או ישן יותר) או בפורמט pdf.* של Acrobat , ולא בפורמטים אחרים, וחייבים להישלח כנספחים (attachments) ולא בגוף הודעת הדואר האלקטרוני.
 
לנוחיותכם, הטפסים מחולקים לחמש קטגוריות:
 
קורסים ומבחנים
בקשת מועד מיוחד - באמצעות עמדת המידע
רישום חריג לקורסים חופפים - באמצעות עמדת המידע
פטורים לתואר ראשון
דחיית שירות מילואים
סטודנטים לתואר שני
טפסים נוספים
בקשה לחופשה מלימודים או להפסקת לימודים - באמצעות עמדת המידע
בקשה לזכאות לתואר - באמצעות עמדת המידע
בקשה לשינוי סטטוס - באמצעות עמדת המידע