פירוט תקופת רישום

הנדסה

 
  מסלול לימודים רגיל
 

שנה א'

רישום לקורסי

אנגלית בלבד

שנה ב'

כולל השלמות

של זרם חזק

שנה ג' שנה ד' השלמות

תחילת רישום בשעה 09:00

28/10/19 18/09/19 12/09/19 09/09/19 08/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 17/11/19 20/09/19  15/09/19 11/09/19 10/09/19

 

 

  מסלול לימודים גמיש
 

שנה א'

רישום לקורסי

אנגלית בלבד

שנה ב' 

שנה ג' שנה ד' השלמות

תחילת רישום בשעה 09:00

27/10/19 16/09/19 10/09/19 08/09/19 08/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 17/11/19 18/09/19  12/09/19 10/09/19 10/09/19