פירוט תקופת רישום

הנדסה

 
הרישום יפתח בשעה 09:00
 

 

הנדסה
 
שנה א' 
שנה ב' + השלמות לזרם חזק
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
13/06/2019

 11/06/2019

10/06/2019
04/06/2019
04/06/2019