פירוט תקופת רישום

הנדסה

 
הרישום יפתח בשעה 12:00
 

 

הנדסה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים/אנגלית בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
03/10/2018
12/09/2018
05/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
 

תחילת רישום

מסלול רגיל

03/10/2018 13/09/2018 06/09/2018 03/09/2018 03/09/2018