פירוט תקופת רישום

הנדסה

 
  מסלול לימודים גמיש
 

שנה א'

שנה ב'

כולל השלמות

של זרם חזק

שנה ג' שנה ד' השלמות

תחילת רישום בשעה 09:00

14/06/20 10/06/20 07/06/20 03/06/20 03/06/20
סגירת רישום בשעה 22:00 16/06/20 13/06/20  09/06/200 06/06/20 06/06/20

 

פתיחת קורסים על בסיס מקום פנוי 

בין התאריכים 17/06/2020 בשעה 09:00 ועד לתאריך 18/07/2020 בשעה 22:00,  לסטודנטים מהמסלול הרגיל, ורישום לקורסי אנגלית ורב תחומיים.