פירוט תקופת רישום

הנדסה

 
הרישום יפתח בשעה 09:00
 

 

הנדסה
 
שנה א' 
שנה ב' + השלמות לזרם חזק
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
29/01/2018

 28/01/2019

24/01/2019
23/01/2019
21/01/2019
 

תחילת רישום

מסלול רגיל

29/01/2018 28/01/2019 24/01/2019 23/01/2019 21/01/2019