פירוט תקופת רישום

תואר שני

 
  תחילת רישום בשעה 09:00
  תואר שני - כלל הפקולטות
שנה א' 18/09/19
שנה ב' 16/09/19