פירוט תקופת רישום

תואר שני

 
 

תחילת רישום בשעה 14:00

  שנה א' שנה ב'
הנדסה 04/06/20
טכנולוגיות למידה 04/06/20
ניהול טכנולוגיה 09/06/20 04/06/20