פירוט תקופת רישום

תואר שני

הרישום יפתח בשעה 09:00

 

תואר שני
שנה א'
שנה ב'
הנדסה 04/06/2019
טכנולוגיות למידה
04/06/2019
ניהול טכנולוגיה
11/06/2019 04/06/2019