תוכניות לתואר שני

תוכניות הלימודים

תואר שני

 

התמקצעות מעשית בראייה מחקרית
מרצים, אנשי תעשייה וחוקרים, הזוכים להערכה בקהילה המדעית והתעשייתית מובילים את תוכניות הלימוד לתואר שני
ומאפשרים לך להתמחות מקצועית ולפתח מיומנויות חקר מדעי.

 

HIT משקיעים במצוינות שלך בכל מסלול שתבחר