פירוט תקופת רישום

טכנולוגיות למידה

 
הרישום יפתח בשעה 13:00
 

 

טכנולוגיות למידה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים/אנגלית בלבד
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
03/10/2018
05/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
 

תחילת רישום

מסלול רגיל

03/10/2018 06/09/2018 03/09/2018 03/09/2018

 

הערה: במחלקה לטכנולוגיות למידה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג של ראש המחלקה