פירוט תקופת רישום

טכנולוגיות למידה

 
הרישום יפתח בשעה 10:00
 

 

טכנולוגיות למידה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים/אנגלית בלבד
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
תחילת רישום
מסלול גמיש
30/01/2019
27/01/2019
21/01/2019

21/01/2019

 

תחילת רישום

מסלול רגיל

30/01/2019 27/01/2019 21/01/2019 21/01/2019

 

הערה: במחלקה לטכנולוגיות למידה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג של ראש המחלקה