פירוט תקופת רישום

טכנולוגיות למידה

 

 

 

  לימודים במסלול גמיש
 

שנה א'

רישום לקורסי אנגלית
ו/או רב-תחומיים בלבד

שנה ב' שנה ג' והשלמות
תחילת רישום בשעה 12:00 02/02/20 23/01/20 22/01/20
סגירת רישום בשעה 22:00 05/02/20 26/01/20 24/01/20

 

  לימודים במסלול רגיל
 

שנה א'

רישום לקורסי אנגלית
ו/או רב-תחומיים בלבד

שנה ב' שנה ג' והשלמות
תחילת רישום בשעה 12:00 02/02/20 23/01/20 22/01/20
סגירת רישום בשעה 22:00 05/02/20 26/01/20 24/01/20

 

 

שימו לב!

במחלקה לטכנולוגיות למידה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג של ראש המחלקה.