פירוט תקופת רישום

טכנולוגיות למידה

 

 

 

  לימודים במסלול רגיל
 

שנה א'

רישום לקורסי

אנגלית בלבד

שנה ב' שנה ג' והשלמות
תחילת רישום בשעה 12:00 27/10/19 12/09/19 09/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 17/11/19 15/09/19 11/09/19

 

  לימודים במסלול גמיש
 

שנה א'

רישום לקורסי

אנגלית בלבד

שנה ב' שנה ג' והשלמות
תחילת רישום בשעה 12:00 27/10/19 12/09/19 09/09/19
סגירת רישום בשעה 22:00 17/11/19 15/09/19 11/09/19

 

 

שימו לב!

במחלקה לטכנולוגיות למידה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג של ראש המחלקה.