פירוט תקופת רישום

טכנולוגיות למידה

 
  רגיל גמיש
  תחילת רישום בשעה 12:00 סגירת רישום בשעה 22:00 תחילת רישום בשעה 12:00 סגירת רישום בשעה 22:00
שנה א' * 27/10/19 17/11/19 27/10/19 17/11/19
שנה ב' 12/09/19 15/09/19 12/09/19 15/09/19
שנה ג' 09/09/19 11/09/19 09/09/19 11/09/19
השלמות 09/09/19 11/09/19 09/09/19 11/09/19

 

 

* רישום לקורסי אנגלית בלבד

 

שימו לב!

במחלקה לטכנולוגיות למידה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג של ראש המחלקה.