חילופי סטודנטים

התוכנית לחילופי סטודנטים הינה תוכנית אקדמית המשלבת לימודים בחו"ל עם חוויה תרבותית עשירה.


הלימודים מתקיימים במוסדות אקדמיים עימם יש ל-HIT הסכמי שותפות ובחלקם מתאפשר מימון החוויה על ידי תוכנית מימון ייחודית של האיחוד האירופי.


אנו מזמינים סטודנטיות וסטודנטים, החל משנה ב', להגיש מועמדות על פי הקריטריונים המפורטים בהתאם לפקולטות השונות: