חילופי סטודנטים

התוכנית לחילופי סטודנטים הינה תוכנית אקדמית המשלבת לימודים בחו"ל עם חוויה תרבותית עשירה.


הלימודים מתקיימים במוסדות אקדמיים עימם יש ל-HIT הסכמי שותפות ובחלקם מתאפשר מימון החוויה על ידי תוכנית מימון ייחודית של האיחוד האירופי.


אנו מזמינים סטודנטיות וסטודנטים, החל משנה ב', להגיש מועמדות על פי הקריטריונים המפורטים בהתאם לפקולטות השונות:

המוסדות השותפים

עבור מוסדות המסומנים ב Erasmus+ תתכן אפשרות לקבלת המימון באמצעות התכנית Erasmus+. ההחלטה בדבר מתן המימון נתונה בידי הצד האירופאי. יש להתעדכן מול המשרד הבינלאומי במכון.


מוסדות המסומנים ב Language דורשים ידיעה של שפת המקום.


לכל שאלה, ניתן לפנות למשרד הבינלאומי במכון. הסטודנטים מתבקשים לא לפנות למוסדות באופן ישיר, אלא אם הוגשה מועמדותם למוסד ספציפי והתקבלה הודעה על המשך הרישום לתכנית מהמוסד המארח (כולל איש קשר רלוונטי).

Country City Institution Field