חילופי סטודנטים

התוכנית לחילופי סטודנטים הינה תוכנית אקדמית המשלבת לימודים בחו"ל עם חוויה תרבותית עשירה.


הלימודים מתקיימים במוסדות אקדמיים עימם יש ל-HIT הסכמי שותפות ובחלקם מתאפשר מימון החוויה על ידי תוכנית מימון ייחודית של האיחוד האירופי.


אנו מזמינים סטודנטיות וסטודנטים, החל משנה ב', להגיש מועמדות על פי הקריטריונים המפורטים בהתאם לפקולטות השונות:

המוסדות השותפים

עבור מוסדות המסומנים ב-(*) תתכן אפשרות לקבלת המימון באמצעות התכנית Erasmus+. ההחלטה בדבר מתן המימון נתונה בידי הצד האירופאי. יש להתעדכן מול המשרד הבינלאומי במכון.


לכל שאלה, ניתן לפנות למשרד הבינלאומי במכון. הסטודנטים מתבקשים לא לפנות למוסדות באופן ישיר, אלא אם הוגשה מועמדותם למוסד ספציפי והתקבלה הודעה על המשך הרישום לתכנית מהמוסד המארח (כולל איש קשר רלוונטי).

Country City Institution Field

Austria

Salzburg

University of Salzburg *

Design & Product Management

Austria

Linz

University of Art and Design Linz

Design, Engineering, Sciences

Austria

Graz

FH Joanneum University of Applied Sciences *

Design

Austria

Innsbruck

The University of Innsbruck *

Mathematics, Computer Sciences, Physics, Bioinformatics, Engineering, Nanoscience

Argentina

San Martin

Universidad Nacional de San Martin

Science & Engineering

Belarus

Brest

Brest State University

all relevant fields

Belarus

Minsk

BSMA Belarus State Medical University

Medical

Belgium

Limburg / Leuven

Limburg Catholic University College

Media & Design

Belgium

Antwerpen

AP Antwerp *

Electronics & Automation

Belgium

Brussels

LUCA School of Art

Interior Design, Product Design & Visual communication

Belgium

Mechelen

Thomas MORE *

Business & Techonology

Belgium

Bruxelles

ESA St Luc Bruxelles

Design

Belgium

Kempen

Thomas More Campus Geel *

Business & Techonology

Bosnia and Herzegovina

Mostar

University of Mostar

 

Canada

Barrie

Georgian College of Applied Arts and Technology

all relevant fields

Chile

16 campuses

Instituto professional Duoc UC

Design

China

Nantong, Jiangsu

Nantong University

all relevant fields

China

Shanghai

East China Normal University (ECNU)

Design

Czech Republic

Pilsen

University of West Bohemia *

Design, Engineering and Sciences

Czech Republic

Prague

Czech Technical University in Prague *

Information and Communication Technologies (ICTs)

Czech Republic

Ústí nad Labem

Jan Evangelista Purkyne University

Design

Denmark

Aalborg

Aalborg University *

ICT

Estonia

Tallinn

Estonian Academy of Arts

Design

Finland

Helsinki

Aalto University School of Art and Design

Design

Finland

Lapland

University of Lapland

Design

Finland

Turku

Turku University of Applies science

 

France

Nantes

Ecole de Design Nantes Atlantique

Industrial Design

France

Sceaux / Troyes / Montpellier

EPF *

Engineering

France

Paris

ESME, School of Engineering

Engineering & Sciences

France

Paris

EFREI School of Engineering / ESIGETEL

Engineering & Sciences

France

Paris

ESAG Penninghen

Design

France

Strate

Strate School of Design

Design

France

Nice

SDS

Design

France

Paris

ECV

Design

France

Paris

ECAM-EPMI

Engineering

France

Bordeaux

Ecole Superieure des Beaux Arts de Bordaux (EBABX)

Design

France

Paris

ESAM Design

Design

France

Orlean

ESAD Orlean

Design

France

Paris

Universite Paris Est Creteil (UPEC) *

All relevant fields

Germany

Duisburg / Essen

Duisburg Essen

Design

Germany

Ansbach

Ansbach University of Applied Sciences

Design, Engineering & Sciences

Germany

Trier

Fachhochschule Trier University of Applied Science

 

Germany

Trier

Trier University of Applied Sciences

Design

Germany

Stuttgart

Stuttgart Media University

all relevant fields

Germany

Stuttgart

HFT Stuttgart

Design

Germany

Kiel

Muthesius Uni. Of Fine Arts and Design

Design

Germany

Dortmund

Fachhochschule Dortmund (FH Dortmund)

Design

Germany

Gmuend

FH Schwabisch Gmund

Product Design, Coomunivation Design, Interaction Design, digitalization, programming & app development

Germany

Berlin

Weibensee Academy of Art Berlin

Design

Germany

Folkwang

Folkwang University of Arts

Design

Germany

Koln / Cologne

TH Koln *

Design

Germany

Hamburg

The Design Factory

Design

Germany

Dusseldorf

Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences

Exhibition Design, Communication Design, New Craft Object Design, Retail Design

Germany

Dresden

HTW Dresden *

Design & Engineering

Germany

Hamm

Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences

STEM & Business

Germany

Berlin

Beuth Hochschule für Technik Berlin *

Computer Sciences, Engineering

Germany

Amberg

University of Applied Sciences Amberg-Weiden

Engineering, Sciences, Instructional Technologies, Technological Management

Greece

Thessaloniki

Aristotle University of Thessaloniki

Assistive Technology & Medicine

Greece

Thermi

International Hellenic University *

ICT

Hungary

Budapest

Budapest Metropolitain University

all relevant fields

Hungary

Budapest

Hungarian University of Craft and Art

Design

Hungary

Budapest

Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest (MOME)

Design

Hungary

Budapest

Óbuda University in the field of ICT *

ICT

Hungary

Gyor

Széchenyi István University *

Engineering, Manufacturing and construction, inter- disciplinary programs Information and Communication Technologies (ICTs), Earth sciences

Hungary

Szeged

University of Szeged

Art, Health, Science, Engineering

India

Bangalore

Srishti School of Art, Design and Technology

Design

India

Mumbai

ITTB -Industrial Design Centre

Design

India

Pune

Ajeenkya DY Patil University

all relevant fields

India

Paldi, Ahmedabad

The National Institute of Design

Design

Italy

Ferrara

University of Ferrara UNIFE

all relevant fields

Italy

Milano

Politecnico di Milano

Design

Italy

Rome

Rome University of Fine Art –RUFA

Design

Italy

Milano

IED Milano

Design

Italy

Cagliari

IED Cagliari

Design

Italy

Turin

IED Turin

Design

Italy

Florence

IED Florence

Design

Italy

Venice

IED Venice

Design

Italy

Venice

Università Iuav di Venezia *

Design

Italy

Como

IED Como

Design

Italy

Rome

IED Rome

Design

Italy

Rome

Universita Telematica Internazionale UNINTTUNO *

Industrial Engineering & Technology Management

Latvia

Riga

Riga Technical University

all relevant fields

Lithuania

Kauno

Kauno Kolegija University of Applied Sciences *

Design, Engineering, Information and Communication Technologies

Mexico

Mexico City

Instituto Technologico Autonomo de Mexico (ITAM)

Design, Engineering, Sciences, Instructional Technology, Technological Management & Digital Medical Technology

Poland

Warsaw

Polish-Japanese Academy of Information Technology *

Interior Design, Visual Communication, Multimedia Communication, Multimedia Performing Arts

Poland

Warsaw

Academy of Fine Arts in Warsaw *

Design

Poland

Gdansk

Academy of Fine Arts in Gdansk *

Design

Poland

Wroclaw

Wrocław University of Science and Technology *

Engineering, Electronics, Computer Sciences

Portugal

Lisbon

Universidade de Lisboa

Design

Portugal

Portalegre

Instituto Politecnico de Portalegre

Design

Portugal

Porto

Universidade do Porto

Design

Romania

Iasi

The "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi

Electrical Engineering

Romania

Bucharest

The University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu"

Design

Romania

Bucharest

Universitatea Politehnica din București *

Industrial Engineering

Romania

Cluj-Napoca

Technical University of Cluj-Napoca *

Sciences, Engineering, Instructional technologies, Technology management

Romania

Timishoara

Universitatea Politehnica Timisoara *

Electronics, automation

Russia

Sain Petersburg

Stieglitz State Academy of Art and Design

Design

Spain

Sabadell

Escola Superior de Disseny (ESDI)

Design

Spain

Alcala

University of Alcala *

Engineering, Computing, TICs

Spain

Madrid

Escuela Superior de Diseno de Madrid *

 

Spain

Madrid

IED Madrid

Design

Spain

Barcelona

IED Barcelona

Design

Spain

Barcelona

BAU Design College of Barcelona

Design

Spain

Madrid

Universidad Politecnica De Madrid *

Information and Communication Technologies (ICTs), Engineering

Spain

Segovia

IE University *

Design, Computer Science, Communication & Digital Media, and Data Science

Switzerland

Lausanne

University of Art and Design Lausanne (ECAL)

Design

Taiwan

Taipei

Shih Chien University

Design

Turkey

Istanbul

Sabanci University Nanotechnology Research and Application Center

Science

Ukraine

Zaporizhzhia

Zaporizhzhia Polytechnic

Design, Engineering, Instructional Technologies & Technological Management

USA

Dayton, Ohio

Sinclair Community College

all relevant fields