חופש המידע

 

מידע אודות HIT מכון טכנולוגי חולון

בהתאם לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 1999

 

ממונה חופש המידע, גל שטיינהרט
gals@hit.ac.il טלפקס:03-5026535

 

הגשת בקשה לקבלת מידע


מבנה הרשות, אגפיה ויחידות הסמך שלה

בעלי תפקידים  |  יחידות מנהליות

תחומי האחריות של הרשות הציבורית

אודות המכון  |  תכנית אסטרטגית

מענה של הרשות ודרכי ההתקשרות עימה

צור קשר

דרכי התקשרות עם כל סניפי היחידות

צור קשר  |  ייעוץ והרשמה

סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת

דו"ח כספי 

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת

דו"ח כספי

פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב

דו"ח כספי 

חוברות ועלוני מידע לציבור

מדריך למתעניין  |  ידיעון  |  אירועי המכון

קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית

מלגות  |  סיוע לימודי

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית

 

מספר מאגר שם המאגר מנהל המאגר
631141 מערכת "משאב" ויקי שחיבר
520217 ניהול נוכחות והסכמי עבודה שמואל גולדברג
836063 מנכ"ל 2000 - מע' הנה"ח מירי הוד
1053623 מכלול מערכת ניהול אקדמית גל שטיינהרט

 

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור