חופש המידע

 

מידע אודות HIT מכון טכנולוגי חולון

בהתאם לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 1999

 


מבנה הרשות, אגפיה ויחידות הסמך שלה

בעלי תפקידים  |  יחידות מנהליות

תחומי האחריות של הרשות הציבורית

אודות המכון  |  תכנית אסטרטגית

מענה של הרשות ודרכי ההתקשרות עימה

צור קשר

דרכי התקשרות עם כל סניפי היחידות

צור קשר  |  ייעוץ והרשמה

סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת

דו"ח כספי לשנת 2017

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת

דו"ח כספי לשנת 2017

פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב

דו"ח כספי לשנת 2017

חוברות ועלוני מידע לציבור

מדריך למתעניין  |  ידיעון תשע"ט  |  אירועי המכון

קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית

מלגות  |  סיוע לימודי

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית

מספר מאגר שם המאגר מנהל המאגר
631141 מערכת "משאב" ויקי שחיבר
520217 ניהול נוכחות והסכמי עבודה שמואל גולדברג
836063 מנכ"ל 2000 - מע' הנה"ח מירי הוד
1053623 מכלול מערכת ניהול אקדמית גל שטיינהרט