וועדת משמעת

בעמוד זה תוכלו לעיין בהחלטות וועדת משמעת,
המקרים מפורסמים בעילום שם.

מרכזת הועדה:

לימור כהן
טלפון: 03-5026512
מייל: limorc@hit.ac.il
מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 203

יש לבחור לפחות שנה אחת על מנת להציג תוצאות

2023

החלטה בתיק משמעת ט.ז 5.2023

הסטודנט נתפס בבחינה אנגלית A עם חומר אסור לשימוש בקלמר. הסטודנט הודה במיוחס לו.

הורשע בהפרת הוראות בחינה לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת.


עונשו:

 • הערה בתיק אישי
 • פסילת הקורס
החלטה בתיק משמעת ר.ג 8.2023

סטודנטית נתפסה עם Whatswpp Web פתוח בזמן הבחינה. ועדת משמעת הרשיעה אותה פה-אחד בהפרת הוראות בחינה לפי סעיף 6.5 והונאה או העתקה בבחינה לפי סעיף 6.4.


העונש שהוטל עליה הוא:

 • הערה בתיק אישי
 • פסילת הקורס
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לסמסטר
החלטה בתיק משמעת ר.ג 8.2023

סטודנטית נתפסה עם Whatswpp Web פתוח בזמן הבחינה. ועדת משמעת הרשיעה אותה פה-אחד בהפרת הוראות בחינה לפי סעיף 6.5 והונאה או העתקה בבחינה לפי סעיף 6.4.


העונש שהוטל עליה הוא:

 • הערה בתיק אישי
 • פסילת הקורס
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לסמסטר
החלטה בתיק משמעת א. ב 8.2023

סטודנט נתפס עם טלפון סלולרי בכיס בזמן בחינה. ועדת משמעת הרשיעה אותו בהפרת הוראות בחינה לפי סעיף 6.5.


העונש שהוטל עליו הוא:

 • פסילת קורס
 • הערה בתיק אישי
 • הרחקה על תנאי לסמסטר
החלטה בתיק משמעת ח.ב.ד 7.2023

סטודנט נתפס עם פתק על השולחן בזמן בוחן. ועדת משמעת הרשיעה אותו. בהונאה או העתקה בבחינה לפי סעיף 6.4.


העונש שהוטל עליה הוא:

 • פסילת בוחן
 • הרחקה על תנאי לסמסטר
 • הערה בתיק אישי
החלטה בתיק משמעת ע.ר 7.2023

סטודנט מסר למשגיחים את טופס הבחינה באיחור של 9 דקות. ועדת משמעת הרשיעה אותו בהפרת הוראות בחינה לפי סעיף 6.5.


העונש שהוטל עליה הוא:

 • פסילת קורס
 • הרחקה על תנאי לסמסטר
 • הערה בתיק אישי
החלטה בתיק משמעת ש.ס ג 7.2023

סטודנטית הגישה עבודה ועשתה שימוש באודיו לא מקורי. ועדת משמעת הרשיעה בהונאה או העתקה בעבודה לפי סעיף 6.4.


העונש שהוטל עליה הוא:

 • פסילת הקורס
 • הערה בתיק אישי
 • הרחקה על תנאי לשנה
החלטה בתיק משמעת ע.מ 6.2023

סטודנטית נתפסה במצלמות של סדנא משחיתה ציוד. ועדת משמעת הרשיעה אותה בפגיעה בזדון ברכוש במכון לפי סעיף 6.6 לתקנון משמעת.


העונש שהוטל עליה הוא:

 • הערה בתיק אישי
 • תשלום קנס של 500 ₪ בגין 2 שרפרפים שהושחתו
החלטה בתיק משמעת ש.ו 5.2023

סטודנט נתפס עם פתק בקלמר בזמן הבחינה. ועדת משמעת הרשיעה אותו בהונאה או העתקה בבחינה לפי סעיף 6.5 לתקנון משמעת.


העונש שהוטל עליה הוא:

 • הערה בתיק אישי
 • פסילת הקורס
 • הרחקה מסמסטר קיץ
 • הרחקה לצמיתות על תנאי