אנגלית כשפה זרה

היחידה ללימודי אנגלית

ראש היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה: דר' אולגה גופול

רכזת פדגוגית של היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה: גב' אילנה סולומון

רכזת היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה: גב' קרן גרינוולד
מייל: englishat@hit.ac.il | טל': 03-5026934

מיקום קבלת קהל
בניין 5, קומה שלישית, חדר 318 א' ימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00


כל סטודנט, הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לרבות במכון, חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה.


הרישום לקורסי אנגלית מתבצע בתחילת כל סמסטר באמצעות מערכת הרישום בעמדת המידע האישית, בהתאם לתקופות הרישום לקורסים.


שימו לב!

נוכחות בשיעורים כ-80% הינה חובה בכל קורסי אנגלית.

אופן ההוראה בקורסי אנגלית הינו פרונטאלי בלבד.

למערכת השעות פטור מלימודי אנגלית
נוהל

לימודי אנגלית במכון

כל סטודנט, שלא הגיע לרמת פטור מאנגלית, ילמד ברמה המתאימה לו, שתיקבע על פי הציון שקיבל במחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם).

שם הקורס מספר הקורס  ציון פסיכומטרי/אמי"ר/אמי"רם מספר שעות לימוד

טרום בסיסי א'

רמה E

  50-69  
טרום בסיסי ב'
רמה D
22216 70-84 78 שעות
בסיסי
רמה C
22219 85-99 78 שעות
מתקדמים א'
רמה B
22221 100-119 56 שעות
מתקדמים ב'
רמה A
22222 120-133 56 שעות
פטור  
 
134 ומעלה  

סיום הלימודים וקבלת פטור

סטודנט שנה א' לתואר ראשון במכון, החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה, חייב לסיים את לימודיו באנגלית ולהגיע לציון פטור, תוך שנתיים מתחילת מועד לימודיו במכון. סטודנט שלא יעשה כן, יהיה חייב ללמוד אנגלית בשנה השלישית, בתשלום קנס.


בכל מקרה, סטודנט לא יוכל להתחיל את פרויקט הגמר שלו, לפני סיום חובותיו באנגלית, ויוכל להשלים את לימודיו בפקולטות ובמחלקות האקדמיות רק לאחר קבלת הפטור באנגלית (פרק זמן זה יחושב על פי השנה הקלנדרית).

תשלומים

לימודי השפה האנגלית במכון, למעט לימודים ברמת "מתקדמים ב' " (רמה A), חייבים בתשלום נוסף לשכר הלימוד הרגיל.