תעשייה וקהילה

במכון קיים תמהיל ייחודי של פקולטות להנדסה, ניהול, מדעים ועיצוב. שילוב מיוחד זה הינו המאפיין העיקרי של המכון ומהווה נקודת חוזק, שכן הוא מאפשר יצירת תחומים חדשים המשלבים לימודי טכנולוגיה עיצוב ומדע. המכון עוסק כל העת בפיתוח מיזמים רב תחומיים ובין תחומיים ומעודד פיתוח והעמקה של חיבורים אלו.  
 
מיזמים אלו מאפשרים רב שיח אקדמי, מקצועי, חברתי וערכי המייצרים את החשיבה על המחר. חשיבה על המשק הישראלי והבינלאומי, על החינוך הטכנולוגי, על תפיסת העיצוב, על מעורבות ואחריות חברתית ועל פיתוח ידע ומחקר.  
 
קשר שוטף עם התעשייה הינו מנעד רחב של פעילויות ועשייה:
  • התאמת תוכניות הלימודים לצרכי השוק בהווה, ובעיקר – לצרכים העתידיים.
  • מחקר משותף ויזמות אקדמית.
  • הקניית כלים ומיומנויות יישומיות.
  • העמקת החשיבה הטכנולוגית.
  • חונכות ולווי מקצועי במסגרת פרויקטי גמר.
  • ימי עיון, כנסים והרצאות משותפת תעשייה-אקדמיה.  
 
התעשייה משולבת גם בפרויקטים החברתיים הרבים והמגוונים המתקיימים במכון, המיועדים למען הקהילה בסביבה הקרובה למכון, ולמען עידוד וסיוע לבני נוער, למען חינוך טכנולוגי ועיצובי ומקור ללמידה חווייתית. שילוב זה בא לידי ביטוי במלגות לסטודנטים, במימון הפרויקטים ובמעורבות בוועדות ההיגוי והליווי.  
 
כך מיישם המכון את התפיסה "העבר זאת הלאה" – חשיבה משותפת, ביצוע מקצועי על-ידי צוות המכון והסטודנטים, הגברת המעורבות לסביבה והעברת ערכים אלו לקהילה.
 
מעגל עשייה מופלא זה מאפשר לכל הגורמים להשפיע על עתידה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.  
 
 
מי מטפל בך?

רכזת פרוייקטים חברתיים:  גב' יפה סיטבון
בניין 5, קומה שנייה, חדר 202
03-5026875