פירוט תקופת רישום

עיצוב

 

סטודנטים מעיצוב -  שימו לב כי קורסים באנגלית ובלימודים כלליים מתחילים ב 14/07/2019- תחילת סמסטר הקיץ.


הקורסים בעיצוב יתחילו ב 4/08/2019 - עד ל 15/09/2019
 

 

עיצוב

 

שנה א' 
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
שעת פתיחת רישום 09:00 09:00 12:00 12:00 12:00
תחילת רישום

17/06/2019

16/06/2019
10/06/2019
04/06/2019

04/06/2019

* ההרשמה לשנה א+ב עיצוב - הינה לקורסי אנגלית וקורסים כלליים בלבד.                        
 
 
הערה 1: בפקולטה לעיצוב קורסי החובה מוזנים ע"י הפקולטה יש לבחור קורסי בחירה, קורסים רב תחומיים וקורסי אנגלית בלבד.