פירוט תקופת רישום

עיצוב

 

עיצוב

 

שעת פתיחת הרישום
שנה א' - רישום לקורסים כלליים בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
עיצוב פנים 14:00

29/01/2019

28/01/2019
24/01/2019
23/01/2019

21/01/2019

עיצוב תקשורת חזותית 13:00
עיצוב תעשייתי
12:00
 
הערה 1: בפקולטה לעיצוב קורסי החובה מוזנים ע"י הפקולטה יש לבחור קורסי בחירה, קורסים רב תחומיים וקורסי אנגלית בלבד.

הערה 2: בפקולטה לעיצוב הרישום הוא שנתי. לקורסים כלליים ואנגלית יש להירשם לסמסטר א' בלבד. סטודנט שירשם לסמסטר ב' וקיץ רישומו ימחק לאלתר