פירוט תקופת רישום

עיצוב

 

 

 

  הפקולטה לעיצוב
 

שנה א'

רישום לקורסי

אנגלית בלבד

שנה ב' שנה ג' שנה ד' והשלמות

תקשורת חזותית

בשעה 12:00

24/10/19 15/09/19 10/09/19 08/09/19

עיצוב פנים

בשעה 13:00

עיצוב תעשייתי

14:00

סגירת רישום

כלל המחלקות

בשעה 22:00

17/11/19 17/09/19 12/09/19 10/09/19

 

 

 
 
שימו לב!

בפקולטה לעיצוב קורסי החובה מוזנים ע"י הפקולטה. יש לבחור קורסי בחירה, קורסים רב תחומיים וקורסי אנגלית בלבד.