פירוט תקופת רישום

עיצוב

 

 

 

  הפקולטה לעיצוב - רישום לקורסי בחירה, אנגלית ורב-תחומיים
 

שנה א'

שנה ב' שנה ג' שנה ד' והשלמות

פתיחת רישום

בשעה 09:00

17/06/20 10/06/20 07/06/20 03/06/20

סגירת רישום

בשעה 22:00

23/06/20 13/06/20 09/06/20 06/06/20