מלגות על בסיס מצב כלכלי

 
זכאים
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו/או שני, בהיקף שלא פחות מ 60% מהיקף הלימודים באותה שנה ואינם מקבלים מימון לימודים ממקור אחר.
 
הגשת מועמדות
 • על מנת להרשם למלגה, יש לפתוח בקשה בעמדת המידע האישית, תחת טפסים ובקשות > מלגות > מלגת סיוע.
 • יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטים.
 • את המסמכים יש להגיש במעטפה לרכזת סיוע אקדמי וכלכלי נופר כהן בניין 1, קומה 1, חדר 106 א'.
 • בקשה ללא מסמכים תומכים - לא תבדק!
הבהרות
 • הזכאות למלגה תיקבע על סמך צבירת ניקוד המתבסס על נתוני הסטודנט המבקש את המלגה. הניקוד יינתן בהתבסס על מסמכים המשקפים את מצבו הכלכלי של הסטודנט וקריטריונים נוספים.
 • סטודנט הזכאי למלגה על בסיס מצב כלכלי מחויב ב- 25 שעות פעילות חברתית בקהילה, את השעות יש לסיים עד סוף סמסטר ב' לאותה שנה"ל.
 • העברת המלגה תתבצע בסמסטר ב' (בתנאי סיום השעות) באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה, יקבל את סכום המלגה בהמחאה או בזיכוי חשבון שכר הלימוד לשנה הבאה.
 • קבלת המלגה מותנית בנוכחות ביום מעורבות חברתית ובטקס תורמים (מידע יישלח במהלך השנה)
 

מלגת מוטורולה - Motorola Solutions scholarship

"Engineering the Future program"

 

אנו שמחים להודיעכם כי מוטורולה סולושנס העולמית מעניקה מלגות לסטודנטים מהמכון.


הקריטריונים לקבלת המלגה הם:

 • סטודנטים אשר זכאים למלגת סיוע כלכלי (הגישו בקשה למלגת סיוע כלכלי ונמצאו זכאים).
 • סטודנטים הלומדים מקצועות טכנולוגיים (ניהול טכנולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית והנדסת חשמל).
 • סטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים.

 

 

סטודנטים אשר ימצאו זכאים, יתקבלו לתוכנית "מהנדסים את העתיד" "Engineering the Future program" וקבלו מלגת מוטורולה במקום מלגת סיוע כלכלי (לעיתים קרובות המלגה מוגדלת).

הזכאות למלגה תיקבע ע"י וועדה בהתאם לדרישות התוכנית.

 
מידע וטפסים
 
 
מי מטפל בך ?
דקאנט הסטודנטים
רכזת מלגות, גב' נופר כהן

 

בניין 1, קומה ראשונה, חדר 106 א'
טלפון:
03-5026842
דוא"ל:
nufarc@hit.ac.il