לוח שנה אקדמי

גרסה להדפסה
תשפ״ד 2023-2024
  • תשפ״ד 2023-2024
  • תשפ״ה 2024-2025

סמסטר א'

סמסטר א'
היום הראשון ללימודים
כלל מכוני
31/12/24
בחירות רשויות מקומיות
27/02/24
יום אחרון לסמסטר א'
כלל מכוני
08/03/24
למעט:
הפקולטה לעיצוב 15/3/2024 יום שישי.
המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה 15/3/2024 יום שישי.
תקופת בחינות
למעט: הפקולטה לעיצוב החל מ-17/3/2024 ועד 12/4/2024
החל מ 11/03/23
ועד 05/04/23
כלל מכוני
תקופת בחינות
המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
החל מ 17/03/24
ועד 12/04/24
ב-23/3/2024 חופשת פורים לא יתקיימו מבחנים

סמסטר ב'

סמסטר ב'
היום הראשון ללימודים
כלל מכוני.
07/04/24
חופשת פסח
החל מ 22/04/24
ועד 29/04/24
למעט:
מועד פתיחת סמסטר: המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה 14/04/2024.
מועד פתיחת סמסטר: הפקולטה לעיצוב 30/04/2024
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
05/05/24
יום ראשון הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
06/05/24
הפסקת לימודים וקיום טקס בין השעות 10:00 - 11:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
15/05/24
הפסקת לימודים וקיום טקס בין השעות 13:00 - 14:00
הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
יום העצמאות
15/05/24
חופשת לימודים
יום אחרון לסמסטר ב'
כלל מכוני

30/06/24
למעט:
מועד סיום סמסטר: הפקולטה לעיצוב 19/07/2024
מועד סיום סמסטר: המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה 05/07/2024
תקופת בחינות
כלל מכוני
החל מ 02/07/24
ועד 26/07/24
למעט:
הגשות הפקולטה לעיצוב החל מ-21/07/2024 ועד 16/08/2024.
המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה החל מ- 7/07/2024 ועד 2/08/2024

סמסטר קיץ

סמסטר קיץ
היום הראשון ללימודים
28/07/24
ערב צום ט' באב
12/08/24
יום שני הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
צום ט' באב
13/08/24
חופשת לימודים
ראש השנה
החל מ 02/10/24
ועד 04/10/24
חופשת לימודים
ערב יום כיפור
11/10/24
חופשת לימודים
יום אחרון לסמסטר קיץ
כלל מכוני
01/10/24
למעט:
מועד סיום סמסטר: הפקולטה לעיצוב 13.9.2024
מועד סיום סמסטר: המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה 15.10.2024
תקופת בחינות
כלל מכוני
החל מ 06/10/24
ועד 08/11/24
למעט:
תקופת בחינות הפקולטה לעיצוב החל מ-15.9.2024 ועד 19.19.2024
תקופת בחינות המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה החל מ-27.10.2024 ועד 7.11.2024
(בחג סוכות לא יתקיימו בחינות החל מ-16.10.2024 ועד 25.10.2024)
פתיחת שנה"ל תשפ"ה
10/11/24
פתיחת שנת הלימודים הבאה