סטודנטים עולים וסטודנטים יוצאי אתיופיה

להלן פרטים אודות זכאות למלגה ממנהל הסטודנטים העולים ותכנית מרום:

 

סטודנטים עולים

במסגרת עידוד העלייה, מדינת ישראל מסייעת במימון לימודיהם של סטודנטים עולים.

להלן מידע על תנאי הזכאות לקבלת הסיוע ועל היקפו:

 

כחלק מהתפישה האידיאולוגית של מדינת ישראל, הדוגלת בעידוד העלייה בכלל, ובעליית צעירים אקדמאיים בפרט, הוחלט כי הסיוע לאוכלוסיית הסטודנטים העולים יינתן ללא כל התניות סוציו-אקונומיות.

תוכלו למצוא פרטים נוספים על תנאי זכאות לקבלת סיוע למימון הלימודים באתר המנהל לסטודנטים עולים.

 

המנהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה, מלווה את הסטודנט העולה במהלך לימודיו, מתוך הבנה שלהיות סטודנט עולה בישראל יכול להיות מאתגר במספר תחומים.

 

מסגרת השירותים והסיוע:

  • אולפן קיץ לסטודנטים עולים
  • "אופק" - תכנית המצוינות בתעסוקה של המינהל לסטודנטים עולים
  • רשת מדריכים לליווי ותמיכה אישית וחברתית
  • עובדים סוציאליים וליווי נפשי
  • מנהיגות עולה באקדמיה
  • סיוע אקדמי
  • מימון קורסי עברית ואנגלית

 

למידע מפורט אודות השירותים והסיוע היכנסו לאתר המנהל לסטודנטים עולים.

 

 

סטודנטים בני הקהילה האתיופית

בדרך לפסגה - התכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה

תכנית מרום - מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני - התכנית מופעלת על ידי פר"ח

 

מל"ג השלימה את העברת האחריות ממשרד העלייה והקליטה על כלל רכיבי ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, הזכאות למלגות תיבחן בהתאם לקריטריונים סוציו-אקונומיים ותחומי לימוד מועדפים.

 

למידע מפורט אודות הזכאות מאתר פר"ח/תכנית מרום >>

 

 

לפרטים נוספים וסיוע

מיכל זכריה - מנהלת המרכז לקידום הסטודנט

טל': 03-5026772

דוא"ל: olim@hit.ac.il