רשימת מכרזי המכון

נמצאו 17 תוצאות דף 2 מתוך 2
אספקת שירותי מזון בקמפוס המכון
מכרז לקבלת שירותי ניקיון
למתן שירותי ביקורת פנימית
למתן שירותי רו"ח עבור מכון טכנולוגי חולון
לאספקת שרותי יחסי ציבור
בניית מעבדה משולבת בקומת הקרקע בבניין 8