רשימת מכרזי המכון

נמצאו 26 תוצאות דף 2 מתוך 3

לאספקה של שירותי גינון

לשירותי ביטוח רכוש וחבויות

מכרז להקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של מתחם מעונות סטודנטים בשיטת B.O.T

מכרז לתכנון, הספקה והקמת מבנים יבילים במכון טכנולוגי חולון

מכרז לאספקת שרותי יחסי ציבור

ביצוע עבודות בינוי, אספקה, התקנה ותחזוקת מעלית

מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחה למתחם המכון

מכרז לאספקת שרותי פרסום ושיווק
שירותי השגחה בבחינות במכון.
אספקת שירותי מזון בקמפוס המכון