רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 002/2020

לאספקת חבילת תוכנות אדובי כולל רישוי
  1. חוברת המכרז מעודכן ל -13/02/2020
  2. הודעה לעיתונות
  3. הבהרות למכרז

 

לוחות זמנים למכרז

 

מועד פרסום המכרז 4.2.2020
מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה 10.2.2020 עד השעה 12:00
מועד להגשת ההצעות 1.3.2020 משעה 10:00 עד שעה  15:00