רשימת מכרזי המכון

נמצאו 29 תוצאות דף 3 מתוך 3
מכרז לאספקת שרותי פרסום ושיווק
שירותי השגחה בבחינות במכון.
אספקת שירותי מזון בקמפוס המכון
מכרז לקבלת שירותי ניקיון
למתן שירותי ביקורת פנימית
למתן שירותי רו"ח עבור מכון טכנולוגי חולון
לאספקת שרותי יחסי ציבור
בניית מעבדה משולבת בקומת הקרקע בבניין 8