רשימת מכרזי המכון

נמצאו 26 תוצאות דף 3 מתוך 3
מכרז לקבלת שירותי ניקיון
למתן שירותי ביקורת פנימית
למתן שירותי רו"ח עבור מכון טכנולוגי חולון
לאספקת שרותי יחסי ציבור
בניית מעבדה משולבת בקומת הקרקע בבניין 8