רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2020

מכרז פומבי לאספקה של שירותי גינון 
  1. חוברת המכרז מעודכן 27/02/2020
  2. הבהרות למכרז
  3. הודעה לעיתונות

 

לוחות זמנים למכרז:

 

מועד סיור הקבלנים 9.2.20 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 17.2.20 עד השעה 13:00
מועד להגשת ההצעות 5.3.20 משעה 10:00 עד השעה 15:00