רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 003/2020

מכרז לביצוע עבודות התקנה של מערכת מתזים ("ספרינקלרים") בבניין 6 במכון טכנולוגי חולון

 

חוברת המכרז מעודכן 2.8.2020
הודעה לעיתונות
תוכניות הבניין

הבהרות למכרז
תרשים עקרוני מעבר צנרת 
תוכניות אודיטוריום 

 

המדד לערבות ההגשה למכרז הינו מדד חודש יוני 2020

 

לוחות זמנים למכרז
פעילות תאריך
סיור מציעים (חובה)

19.7.20 בשעה 11:00

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  23.7.20
מועד להגשת הצעות

9.8.20 בין השעות 10:00 – 15:00