ספקים הפטורים ממכרז

התקשרות עם פטור ממכרז

דרישות רכש עבור אתר המכון
 
מס' סד' הנושא הספק הערות
8 רכישת ספרים לקורסים במכון טכנולוגי חולון חברת פרובוק לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – ספרות מדעית
9
רכישת מנויים למאגרי מידע במכון טכנולוגי חולון
מחב"א
לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 -
התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – ספרות מדעית
10
רכישת מחשבי MAC
איי דיגיטל
ביום 10.2.16 אושרה ע"י ועדת המכרזים וסמנכ"ל התפעול של המכון , התקשרות המשך לאספקת מחשבי MAC מחברת איי דיגיטל סטור בע"מ , מטעמי יעילות חסכון ואחידות , ע"פ תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה ), תש"ע 2010.
11 רכישת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק מסדרה VEGA  פיקוטק בע"מ לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – מכשור מדעי
12 קידום ופרסום אתר המכון במנוע החיפוש google Google Ireland, Ltd בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, ספק יחיד
13  תוכנת "מכלול"
 
ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ  בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010. ספק יחיד
14 שדרוג מערכת סינון אוורור הקיימת לסדנאות בנין 7  י. מיטלמן   התקשרות באישור מנכ"ל המכון וועדת מכרזים
לפי סעיף 3(4)(ב) (2) בשל יעול וחסכון ואחידות עם מערכת קיימת.