ספקים הפטורים ממכרז

 
מס' סד' הנושא הספק הערות
8 רכישת ספרים לקורסים במכון טכנולוגי חולון חברת פרובוק לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – ספרות מדעית
9
רכישת מנויים למאגרי מידע במכון טכנולוגי חולון
מחב"א
לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 -
התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – ספרות מדעית
10
רכישת מחשבי MAC
איי דיגיטל
ביום 10.2.16 אושרה ע"י ועדת המכרזים וסמנכ"ל התפעול של המכון , התקשרות המשך לאספקת מחשבי MAC מחברת איי דיגיטל סטור בע"מ , מטעמי יעילות חסכון ואחידות , ע"פ תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה ), תש"ע 2010.
11 רכישת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק מסדרה VEGA  פיקוטק בע"מ לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – מכשור מדעי
12 קידום ופרסום אתר המכון במנוע החיפוש google Google Ireland, Ltd בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, ספק יחיד
13  תוכנת "מכלול"
 
ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ  בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010. ספק יחיד
14 שדרוג מערכת סינון אוורור הקיימת לסדנאות בנין 7  י. מיטלמן התקשרות באישור מנכ"ל המכון וועדת מכרזים
לפי סעיף 3(4)(ב) (2) בשל יעול וחסכון ואחידות עם מערכת קיימת.
15 פיתוח MOOC מבוא למדעי הנתונים  אס.ג'י. סי. העברת ידע בע"מ עפ"י סעיף 9 (א)(ג) (2) התקשרות עם בעל מקצוע מומחה
16 ביצוע מחקר בהסכם עם מכון ויצמן מכון ויצמן למדע התקשרות עפ"י סעיף 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה) 
17 רכישה של noninvasive blood pressure system ברגל ציוד אנליטי ותוכנה לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – מכשור מדעי
18 רכישה של שירותי הפקת מהדורות חדשות וסרטוני תדמית אסתר גרגו לפי סעיף (29)3 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת
19 רכישת רשיונות ZOOM מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

לפי סעיף (25)3 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למטרות רווח

20 המשך ביצוע מחקר בהסכם עם מכון ויצמן מכון ויצמן למדע התקשרות עפ"י סעיף 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה)
21 תקשרות עם משרד יוקלה כהן כמנהל הפרויקט /המפקח של פרויקט המעונות ובניית בניין 9  ניהול פרויקטים
יוקלה – כהן בע"מ
התקשרות עפ"י סעיף 9 א' לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה) 
22 התקשרות עם מתכנן בפרויקט בניין 9 י. שני מהנדסים  התקשרות עפ"י סעיף 9א לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה) 
23 התקשרות עם משרד יועץ מיזוג אוויר לבניין 9 ח. דנון מהנדסים בע"מ התקשרות עפ"י סעיף 9א לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה) 
24 התקשרות עם משרד יועץ אלומיניום לבניין 9 א.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ התקשרות עפ"י סעיף 9א לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה)
25 התקשרות עם משרד יועץ חשמל לבניין 9  ד. בר-עקיבא מהנדסים יועצים (ישראל) בע"מ התקשרות עפ"י סעיף 9א לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה)
26 התקשרות עם משרד יועץ אינסטלציה לבניין 9 הנדלר מהנדסים בע"מ  התקשרות עפ"י סעיף 9א לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה)
27 שיקום גג בניין 1 צועדים לעתיד יחד ס.ח.בע״מ (מאגד חטאב) התקשרות עפ"י סעיף 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה)
28 שיקום גג בניין 1 צועדים לעתיד יחד ס.ח.בע״מ (מאגד חטאב) הרחבת התקשרות עפ"י סעיף 4(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה) 
29 הקמת כיתות משולבות אמצעים מקוונים איי.אן.אס.טק בע"מ התקשרות מאושרת עפ"י סעיף (2)3 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה)
30 התקנת מערכת לניטור תהליך הלימוד Petel Tech Ltd התקשרות מאושרת לפי סעיף-קטן 25 התקשרות פטורה ממכרז אם היא "התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה
ולפי סעיף-קטן 18, המורה שהתקשרות תהיה פטורה ממכרז אם היא "התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
31 פיתוח יחידות הוראה ולמידה אסינכרוניות בקורס אקדמי אל-נט טכנולוגיות מידע בע"מ התקשרות מאושרת לפי תקנה 23 התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד 
32 פיתוח יחידות הוראה ולמידה אסינכרוניות בקורס אקדמי מתודיקה למידה אפקטיבית התקשרות מאושרת לפי תקנה 23 התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד
33 רכישת שרתים בפרויקט NUTANIX וואן שילוב מערכות התקשרות מאושרת לפי תקנה 4 ב (2) התקשרות המשך
34 התקשרות דחופה ברכישת מערכות למידה מרחוק איי אן אס טק על פי תקנה 3(2) על פי אישור מנכ"ל - התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש
35 שעות השגחה לבחינות בזום בזק און ליין התקשרות מאושרת לפי תקנה (2)3 התקשרות דחופה באישור מנכ"ל 
36 הפקת סרטי עדות על תוכניות לימודי תואר אסתר גרגו התקשרות מאושרת על בסיס תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים - התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת
37 רכישת ציוד        איי אן אס טק בע"מ הרחבת התקשרות מאושרת על בסיס תקנה 4 (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים  - הרחבת התקשרות באישור מנכ"ל
38 רכישת ציוד מעבדה לאפיון תופעות במערכות חשמל איי בי בי טכנולוגיות לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – מכשור מדעי
39 שדרוג מערכת FW          תים נטקום התקשרות בתנאים זהים לתנאי חשכ"ל על פי סעיף 23 לתקנות
40 שרות זום מחב"א לפי סעיף (25)3 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למטרות רווח
41 רכישת מערכת FNIRS רב ערוצית ע"י חברת בת של המכון ע.י.י.ט        NBT TECHNOLOGIES לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – מכשור מדעי
42 פיתוח מעבדה וירטואל ריאליטי מינרווה אקס אר בע"מ לפי סעיף 25  של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה
43 רכישת מסור שולחן עם מערכת בטיחות יחודית מנו סחר ויבוא בע"מ לפי סעיף 3 (18) של תקנות חובת המכרזים – התקשרות עם ספק יחיד
44 רכישת תוכנת אלמע אקס ליבריס בע"מ לפי סעיף 3 (18) של תקנות חובת המכרזים – התקשרות עם ספק יחיד
45 אספקת שירותי גינון צנובר חברה לגינון ופתוח לפי אופצית המשך התקשרות במסגרת המכרז 2020_001
46 רכישת חבילת רשיונות אדובי עיצוב עיסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ לפי סעיף 3 (4) (1) המשך התקשרות בהמשך למכרז 2020_002