ספקים הפטורים ממכרז

התקשרות עם פטור ממכרז

דרישות רכש עבור אתר המכון
 
מס' סד' הנושא הספק הערות
8 רכישת ספרים לקורסים במכון טכנולוגי חולון חברת פרובוק לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – ספרות מדעית
9
רכישת מנויים למאגרי מידע במכון טכנולוגי חולון
מחב"א
לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 -
התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – ספרות מדעית
10
רכישת מחשבי MAC
איי דיגיטל
ביום 10.2.16 אושרה ע"י ועדת המכרזים וסמנכ"ל התפעול של המכון , התקשרות המשך לאספקת מחשבי MAC מחברת איי דיגיטל סטור בע"מ , מטעמי יעילות חסכון ואחידות , ע"פ תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה ), תש"ע 2010.
11 רכישת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק מסדרה VEGA  פיקוטק בע"מ לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – מכשור מדעי
12 קידום ופרסום אתר המכון במנוע החיפוש google Google Ireland, Ltd בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, ספק יחיד
13  תוכנת "מכלול"
 
ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ  בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010. ספק יחיד
14 שדרוג מערכת סינון אוורור הקיימת לסדנאות בנין 7  י. מיטלמן   התקשרות באישור מנכ"ל המכון וועדת מכרזים
לפי סעיף 3(4)(ב) (2) בשל יעול וחסכון ואחידות עם מערכת קיימת.
15 פיתוח MOOC מבוא למדעי הנתונים  אס.ג'י. סי. העברת ידע בע"מ עפ"י סעיף 9 (א)(ג) (2) התקשרות עם בעל מקצוע מומחה
16 ביצוע מחקר בהסכם עם מכון ויצמן מכון ויצמן למדע התקשרות עפ"י סעיף 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מוסד להשכלה גבוהה) 
17 רכישה של noninvasive blood pressure system ברגל ציוד אנליטי ותוכנה לפי סעיף 8 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לרכישת תשומות השכלה גבוהה – מכשור מדעי
18 רכישה של  שירותי הפקת מהדורות חדשות וסרטוני תדמית אסתר גרגו לפי סעיף (29)3 של תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע- 2010 - התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת