דואר אלקטרוני

כל סטודנט במכון רשאי לקבל כתובת לתיבת דואר אלקטרוני בנפח גדול.
מערכת הדואר האלקטרוני של הסטודנטים מבוססת על מערכת - MS-EXCHANGE
ומנוהלת על ידי מרכז המחשבים.
בנוסף ניתן לסטודנטים לבנות Home Page, באתר הבית של המכון.