תוכנית הלימודים

 

 

תואר ראשון .B.Sc בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

תוכנית הלימודים בפקולטה להנדסה עונה על הדרישות והצרכים בהכשרת סטודנטים ברמה האקדמית המקובלת באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. התוכנית כוללת התמחות רחבה בתחומי החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת כגון: חשמל-זרם חזק, אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה, בקרה ורובוטיקה, ביו-אלקטרוניקה, מיקרו-אלקטרוניקה ותקשורת. הלימודים משלבים בין השיטות האקדמיות הקלאסיות כמו: הרצאות, תרגול, מעבדות ופרויקטים, לבין הגישות המודרניות הכוללות: למידה עצמית, קבוצתית ולמידה באמצעות האינטרנט, שימוש במכשירי המדידה החדישים והמתקדמים ביותר המצויים במפעלי היי טק וכן ביצוע סימולציות ותהליכי אופטימיזציה הנדרשים ממהנדסי מחקר ופיתוח.

 

שלבי תוכנית הלימודים

השלב הראשון בתוכנית הלימודים מתמקד בהקניית ידע מעמיק במדעים, כמקובל בפקולטות להנדסה בארץ, כגון: פיסיקה, מתמטיקה ותכנות. שלב זה נפרש על פני שלושת הסמסטרים הראשונים.
 
השלב השני, נפרש על פני שלושת הסמסטרים הבאים, בהם נחשף הסטודנט למקצועות היסוד העיקריים בתחומי החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת.
 
השלב השלישי, נפרש בעיקר על פני שני הסמסטרים האחרונים. שלב זה כולל הרחבה והעמקת הידע בהתמחויות שונות בתחומי החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת. בשלב זה לומד הסטודנט את המתודולוגיות, הטכנולוגיות והבעיות שבפניהן ניצבת התעשייה. נוסף על כך, רוכש הסטודנט ניסיון מעשי וידע עיוני, המאפשרים לו להשתלב בשטחי התעשייה השונים, הדרושים בתחום החשמל-אלקטרוניקה והתקשורת בארץ. שלב זה כולל גם ביצוע פרויקט גמר מתקדם בהיקף שנתי.
 
 

יישום התוכנית

 
תוכנית הלימודים כוללת 161.5 נקודות זכות אקדמיות במקצועות המדעיים, ההנדסיים ובלימודים כלליים. התוכנית נפרסת על פני ארבע שנות לימוד במסלול הרגיל ובדומה גם במסלול הגמיש.
 
חשיבות רבה ניתנת לביצוע פרויקט גמר, אשר מבוצע בהיקף של שש שעות במשך שני הסמסטרים האחרונים בשנה ד'. בפרוייקט הגמר מיישמים הסטודנטים את הידע שצברו בתחומי החשמל, האלקטרוניקה, הביו-אלקטרוניקה והתקשורת.
 
 
התוכנית מחולקת לפי שעות הלימוד כדלקמן:
 
  1. קורסים במקצועות מדעיים (מתמטיקה, פיסיקה ותכנות) 63 ש"ס / 52 נ"ז.
  2. קורסי חובה הנדסיים 76 ש"ס/ 64 נ"ז.
  3. קורסי בחירה לפי מסלול 47 ש"ס / 35.5 נ"ז.
  4. לימודים כלליים 10 ש"ס/ 10 נ"ז.
 
סה"כ לתואר: 196 ש"ס - 161.5 נ"ז
 
 

קורסים ברמה מקבילה:

 
סטודנט הלומד לתואר ראשון רשאי לבחור קורסים המוגדרים "קורסים ברמה מקבילה" ויוכל לקבל עליהם זיכוי בלימודים לתואר שני. סטודנט רשאי לקחת עד שני קורסים ברמה מקבילה עבור תואר שני וזאת בתנאי שהקורסים האלה הם מעבר למכסת 161.5 נ"ז הנדרשות לתואר ראשון.