מנהלת הפקולטה

דקן הפקולטה: פרופ' יוסף בן עזרא

טל: 03-5026768
מייל: benezra@hit.ac.il
 

ראש מינהל הפקולטה: מר גיל אחרק

טל: 03-5026631

מייל: gilach@hit.ac.il

מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 231

 

מנהלת לשכת דקן ורכזת לימודי המוסמכים: הגב' מירי אסיאס

טל: 03-5026800

מייל: miria@hit.ac.il
מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 230
 
 

 

רכזות הפקולטה בתואר ראשון

 

שנים א-ב:
 
רכזת אקדמית: הגב' מרים צ'רץ

טל: 03-5026551

מייל: st_miryam@hit.ac.il
מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 235

 

 

שנים ג-ד:
 
רכזת תחום מערכות משובצות מחשב, בקרה, מערכות הספק ואנרגיות חלופיות,
אלקטרואופטיקה ומיקרואלקטרוניקה:
הגב' טובית רוטשס

טל: 03-5026706
מייל: Tovit@hit.ac.il

מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 236

 

רכזת תחום ביו-הנדסה, תקשורת ועיבוד אותות:
הגב' אסתי טל

טל: 03-5026690

מייל: estyt@hit.ac.il
מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 236 א'

 

רכזת אקדמית: הגב' אילנית דובלרו

טל: 03-5026553

מייל: st_ilanit@hit.ac.il

מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 235

 

 


 

יועצים אקדמיים

 

תואר ראשון
 
תואר שני
 
יועץ אקדמי שנים א-ב: מר זוריק מקייבסקי

טל: 03-5026928

מייל: zorik@hit.ac.il

 

יועצים אקדמיים שנים ג-ד:

טל: 03-5026839

מייל: meir_a@hit.ac.il

טל: 03-5026845

מייל: cpdahn@hit.ac.il

יועץ אקדמי תואר שני: ד"ר בוריס למבריקוב

טל: 03-5026684

מייל: borisle@hit.ac.il