מנהלת הפקולטה

דקאן הפקולטה וראש החוג לתואר שני בהנדסה: פרופ' יוסף בן עזרא

טל: 5026768
מייל: benezra@hit.ac.il
 

ראש מינהל הפקולטה: מר גיל אחרק

מייל: gilach@hit.ac.il
 

מנהלת לשכת דקאן ולימודי מוסמכים בפקולטה להנדסה: הגב' מירי אסיאס

טל'/פקס: 03-5026800

מייל: miria@hit.ac.il
 

רכזת תחום חשמל ואלקטרוניקה: הגב' טובית רוטשס

טל'/פקס: 03-5026706
פקס: 5026643
מייל: Tovit@hit.ac.il

 

רכזת תחום תקשורת: הגב' אסתי טל

טל'/פקס: 03-5026690

מייל: estyt@hit.ac.il
 
רכזות אקדמיות בפקולטה:
 
מרים צ'רץ רכזת אקדמית שנים א-ב 03-5026551  st_miryam@hit.ac.il 
אילנית דובלרו רכזת אקדמית שנים ג-ד 03-5026553 st_ilanit@hit.ac.il
 
 

מזכירות מנהל הסטודנטים לתואר שני : הגב' שושי בן יוסף

טל'/פקס:03-5026686
פקס: 03-5026613
 

הרשמה לתואר ראשון בפקולטה, המרכז לייעוץ והרשמה

טל':-03-5026596/6705
פקס: 03-5026559
 

הרשמה לתואר שני בפקולטה, המרכז לייעוץ והרשמה

טל':03-5026783/6705
פקס: 03-5026559
מייל: hilab@hit.ac.il