פרויקטי גמר ותזה

בפקולטה מבצעים יותר מ-100 פרויקטי גמר בשנה במסגרתם הסטודנטים מיישמים הלכה למעשה את החומר שלמדו במהלך התואר.

הפרוייקטים מחקריים או תכנוניים ומונחים ע"י סגל הפקולטה ולעיתים בשילוב עם מנחים מהתעשייה.


הפרוייקטים נחשפים באירוע שנתי אליו נבחרים פרויקטים ייחודיים.

הפוייקטים מוצגים בפני בכירים מהתעשייה ומהקהילה המקצועית והאקדמית של המכון ומחוצה לו. כמו כן, במהלך האירוע הפרויקטים נשפטים ע"י ועדה מיוחדת ובסופו מוכרזים שלושה פרויקטים זוכים.

רכזות הפקולטה לשירותכם בכל נושא:

תואר ראשון:

 • טובית רוטשס

  רכזת תחום מערכות משובצות מחשב, בקרה, מערכות הספק ואנרגיות חלופיות, אלקטרואופטיקה ומיקרואלקטרוניקה

  טל: 03-5026706

  מייל: Tovit@hit.ac.il

  מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 236

 • אסתי טל

  רכזת תחום ביו-הנדסה, תקשורת ועיבוד אותות

  טל: 03-5026690

  מייל: estyt@hit.ac.il

  מיקום: בניין 5, קומה 2, חדר 236 א'

תואר שני: