הרשמה מקוונת

תהליך הרישום המקוון

בתחילת ההרשמה המקוונת תידרש/י להזין מספר תעודת זהות ושם משתמש כדי לקבל סיסמא. חשוב לשמור על הסיסמא.

כחלק מתהליך הרישום המקוון נדרש להעלות קבצים.
יש לוודא כי יש ברשותך את הקבצים הרלוונטיים, בטרם תתחיל בתהליך הרישום.
ניתן להעלות קבצים בפורמט: Doc, PDF, jpg, jpeg.

במידת הצורך, ניתן לחזור ולהשלים מסמכים נדרשים בכל שלב באמצעות
כניסה לאתר המכון » מועמדים » סטטוס הרשמה » התחברות עם מס' תעודת זהות וכתובת הדוא"ל עמה נרשמת » עדכון פרטים » מסמכים חסרים
או באמצעות הדוא"ל limudim@hit.ac.il או פקס: 03-5026559.

מילוי הטופס המקוון מתבצע במערכת מאובטחת, ובסופו יתבצע תשלום באשראי*.
* לצערנו המערכת אינה מקבלת כרטיס אשראי מסוג "דיינרס".

עם סיום ההרשמה יתקבל אישור על התשלום ועל קליטת הנתונים האישיים.

רישום לתואר ראשון רישום לתואר שני

המסמכים הנדרשים

רישום לתואר ראשון

 • צילום תעודת בגרות או תעודת בגרות מחו"ל המאושרת כשוות ערך לתעודת בגרות על ידי משרד החינוך.
 • צילום תעודת זהות – כולל דף פרטים האישיים והספח עם התמונה.
 • תמונת פספורט (גודל תמונה בפקסלים: 413 ברוחב על 531 בגובה, בהפרדה - של 300 DPI).
 • אישור מבחן מעבר בחינה פסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות והערכה. מועמד, שנרשם לבחינה במועד הקרוב לזמן הרישום למכון, יציג על כך אישור. מועמדים ללימודי עיצוב לתואר ראשון אינם נדרשים לכך.
 • תעודת שחרור / פטור משירות צבאי.
 • צילומי תעודות נוספות (מכינה, הנדסאי, לימודים אקדמיים מוכרים וכד') מאושרים*.
 • קורות חיים - הנרשמים ללימודי עיצוב / טכנולוגיות למידה / טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה יתבקשו לשלוח קורות חיים הכוללים: פרטים אישיים, השכלה, ניסיון תעסוקתי/התנדבותי, ידע בתוכנות מחשב, תחביבים ועוד.

רישום לתואר שני

 • תעודת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • גיליון ציונים רשמי – של התואר הראשון (נאמן למקור).
 • צילום תעודת זהות – כולל דף פרטים האישיים והספח עם התמונה.
 • תמונת פספורט (גודל תמונה בפקסלים: 413 ברוחב על 531 בגובה, בהפרדה - של 300 DPI).
 • קורות חיים מעודכנים.
 • המלצות (מומלץ לצרף המלצות ממקום העבודה ו/או המלצות מן המוסד שבו המועמד סיים את הלימודים לתואר הראשון).
 • צילומי תעודות נוספות מאושרים*.

* צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר, משרד החינוך, המוסד האקדמי או מרכז רישום וקבלה

עלויות

עלות הרשמה מקוונת באתר הינה 351 ₪, עלות הרשמה שאינה באתר הינה 390 ₪.
** בימים פתוחים תינתן הנחה של כ 50% על דמי הרישום ועלות ההרשמה תהיה 200 ₪.

הנרשמים לתואר ראשון בתחומי העיצוב
יידרשו לתשלום נוסף עבור תהליך המיון:
250 ₪ לנרשמים למחלקה אחת, 360 ₪ לנרשמים לשתי מחלקות.

כלומר, סה"כ:

 • לנרשמים למחלקה אחת
  640 ₪ (390 ₪ דמי הרשמה + 250 ₪ עבור תהליך המיון)
  או 601 ₪ בהרשמה מקוונת באתר (351 ₪ דמי הרשמה + 250 ₪ עבור תהליך המיון)
  או 450 ₪ בהרשמה ביום פתוח (200 ₪ דמי הרשמה + 250 ₪ עבור תהליך המיון).
 • לנרשמים לשתי מחלקות
  750 ₪ (390 ₪ דמי הרשמה + 360 ₪ עבור תהליך המיון)
  או 711 ₪ בהרשמה מקוונת באתר (351 ₪ דמי הרשמה + 360 ₪ עבור תהליך המיון)
  או 560 ₪ בהרשמה ביום פתוח (200 ₪ דמי הרשמה + 360 ₪ עבור תהליך המיון).

מחשבון עלויות

שימו לב!
מחשבון זה הינו כלי עזר בלבד, הנועד להקל על הנרשמים.
כל טעות או תקלה הינה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד!

הערות כלליות לרישום

 • על אף שציוני בחינות הבגרות מתקבלים ישירות ממשרד החינוך, נדרש לצרף במסמכים הנדרשים גם צילום של תעודת הבגרות.
 • דמי ההרשמה אינם מוחזרים, גם לא במקרה של אי-קבלה ללימודים או במקרה של ביטול ההרשמה.

מסלולי רישום

להרשמה מקוונת בחרו את המסלול המבוקש

בכל מקרה של הבהרה, שאלה, בקשה יש לפנות למרכז לייעוץ ולהרשמה: בטלפון *6404 או במייל limudim@hit.ac.il

עבור מסלולים המסומנים ב * הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות

מסלולים לתואר ראשון

מסלולים לתואר שני

שימו לב!
במסלולים מדעי המחשב וניהול טכנולוגיה המיון למסלולים עם תזה / ללא תזה נעשה בשנה השנייה ללימודים.
לצורך הקבלה למסלול עם תזה בתוכניות אלו נדרשת עמידה בתנאי סף כמפורט בעמודי התוכנית.


 

הבהרה


מערכת הרישום המקוונת ללימודי תואר ראשון ותואר שני במכון באמצעות האינטרנט, נועדה להקל על המועמדים ולייעל את תהליך הרישום למכון.
שימוש במערכת, שלא לשם המטרה לה היא נועדה, עלול לגרום נזק הן למועמדים והן למכון. האחריות לכל נזק שייגרם תחול על המשתמש.