בקרה

 


ראש תחום – פרופ' אלי גרשון

 

 

התחום של הנדסת בקרה הינו אחד התחומים המפותחים ביותר בתעשיות הצבאיות והוא מהותי לתכנון והבנייה של טילים לסוגיהם, למטוסים ללא טייס ושאר כל רכב אוויריים. רמת העיסוק בטכנולוגיות של הנדסת בקרה בתחומים אלה הינה מהגבוהות בעולם. 

 

להוציא התעשיות הצבאיות, ניתן לעסוק בהנדסת בקרה גם בתחום האזרחי בו קיים מחסור של מהנדסי בקרה ובעיקר מהנדסים המתמחים בבקרת PID אותה אנו מלמדים באופן אינטנסיבי בקורסים המתקדמים. 


תחום הבקרה חשוב גם למהנדסים המתמחים במערכות זרם חזק ובאלקטרוניקת הספק. לבד מקורסי הליבה הנכללים במסגרת מסלולים אלה, ניתן לשלב את הקורסים המתקדמים במסלול בקרה כקורסי בחירה. שילוב זה מעניק יתרון משמעותי ביותר למהנדסים המתמחים בתחומים האמורים מאחר שחלק הארי של המעגלים באלקטרוניקת הספק מבוססים על טופולוגיה של משוב שלילי  בה אנו עוסקים ברמה גבוהה בקורסי הליבה של מסלול בקרה

 

בין הקורסים המוצעים בתחום:
  • אלגוריתמים ומבנה נתונים
  • מערכות הפעלה בזמן אמת
  • תיכון חומרה בעזרת VHDL ו-Verilog 
  • אפיון מערכות משובצות מחשב
  • ראיה ממוחשבת
  • מבוא לארכיטקטורת מחשבים ועוד

 

* תחום ההתמחות לא ירשם בתעודת הסיום