מנהלת המחלקה

ראש המחלקה לתואר שני במדעי הנתונים

פרופ' אסתר פרוסטיג

מייל: frostige@hit.ac.il

מיקום: בניין 1, קומה 6, חדר 601

קבלת סטודנטים: סמסטר א' | יום א' 14:00-15:30

רכזת תואר שני לתואר שני במדעי הנתונים

גב' סופי נווה

מייל: sofien@hit.ac.il

טל': 03-5026940

מיקום: בניין 1, קומה 6, חדר 602

קבלת קהל: יום א' 14:00-16:00

מענה טלפוני: ימים א'-ה' 13:00-16:00