פטורים בבית הספר ללימודים רב-תחומיים ואנגלית

לימודים רב-תחומיים

פטור חלקי או מלא מקורסים בלימודים רב-תחומיים יינתן על-סמך לימודים קודמים במכון או במוסד אחר וזאת על פי התנאים המפורטים בנוהל הפטורים.


על מנת שנדון בבקשתכם, עליכם לצרף לטופס הבקשה:

  1. גיליון ציונים רשמי או זכאות לתואר
  2. סילבוס מפורט של הקורס


את כל הטפסים יש לשלוח במרוכז לכתובת הדוא"ל Mds@hit.ac.il

נוהל פטור טופס בקשה

לימודי אנגלית

על מנת שנדון בבקשתכם, עליכם לצרף לטופס הבקשה:

  1. גיליון ציונים רשמי או זכאות לתואר
  2. סילבוס של הקורס
  3. אישור שהקורס וכל הבחינות הועברו באופן פרונטלי


שלחו את כל הטפסים במרוכז למייל: Englishat@hit.ac.il

נוהל פטור טופס בקשהחזרה לפטורים