ההכרה בלימודים קודמיםבבית הספר ללימודים רב-תחומיים ואנגלית

הכרה בלימודים קודמים חלקי או מלא מקורסים בלימודים רב-תחומיים יינתן על-סמך לימודים קודמים במכון או במוסד אחר וזאת על פי התנאים המפורטים בנהלי הפטורים לפי תחום הלימודים.

לימודים רב-תחומיים

הגשת בקשות להכרה בלימודים קודמים נעשית דרך פורטל הסטודנט.

נוהל פטורים רב תחומי

סדר הפעולות לצורך הגשת הפטור:

 1. כניסה לפורטל הסטודנט
 2. בקשות וערעורים
 3. אפשרויות הגשה
 4. בוחרים בקטגוריה לימודים רב תחומיים ואנגלית
 5. "בקשה להגשת פטור מקורס לימודים רב תחומיים"


על מנת שנדון בבקשתכם, עליכם לצרף לבקשה את הטפסים הבאים:

 1. גיליון ציונים רשמי או זכאות לתואר
 2. סילבוס מפורט של הקורס


שימו לב, לא יתקבלו בקשות פטור שיישלחו בדוא"ל

לימודי אנגלית

הגשת בקשות לפטורים מקורס אנגלית נעשית דרך פורטל הסטודנט.

נוהל פטורים אנגלית

סדר הפעולות לצורך הגשת הפטור:

 1. כניסה לפורטל הסטודנט
 2. בקשות וערעורים
 3. אפשרויות הגשה
 4. בוחרים בקטגוריה לימודים רב תחומיים ואנגלית
 5. "בקשה להגשת פטור עבור המחלקה ללימודי אנגלית"


על מנת שנדון בבקשתכם, עליכם לצרף לבקשה את הטפסים הבאים:

 1. גיליון ציונים רשמי או זכאות לתואר
 2. סילבוס של הקורס
 3. אישור שהקורס וכל הבחינות הועברו באופן פרונטלי


שימו לב, לא יתקבלו בקשות פטור שיישלחו בדוא"לחזרה לפטורים