תכנית אקדמיה פלוס

תכנית מלגות המיועדת לסטודנטים צעירים מהפריפריה החברתית-כלכלית ומאזורי עדיפות לאומית, בעלי יכולת ורצון לרכוש תואר אקדמי. התכנית מעניקה מעטפת כלכלית, אקדמית, חברתית ורגשית למשתתפיה, ומלווה את הסטודנטים גם בתהליך היציאה לשוק התעסוקה.

זכאים
 • סטודנטים מהפריפריה חברתית / כלכלית / גיאוגרפית
 • סטודנטים שנה א' בלבד, הלומדים במסלול לימודים רגיל (לימודי בוקר)
 • סטודנטים שאין להם גורם מממן חיצוני
 • סטודנטים בעלי ציונים גבוהים ופוטנציאל לימודי גבוה
 • סטודנטים שהגישו בקשה למלגת סיוע כלכלי

עדיפות תינתן ל:
 • דור ראשון לאקדמיה
 • סטודנטים מהפקולטות הטכנולוגיות
 
 
עקרונות התכנית
 
גישה אישית - שילוב של סיוע כלכלי במימון שכר הלימוד, עזרה במימון מגורים או מימון דמי קיום וליווי אקדמי לאורך שנות הלימודים. קבוצת הסטודנטים, שמתקבלת ולומדת בתכנית, זוכה להיות חלק מתכנית מלגות אישיות, שמלוות כל סטודנט/ית לאורך כל הדרך במכון ומקיפה רבדים לימודיים, אישיים וחברתיים.
 
לקבל ולתת - הסטודנטים בתכניות מחויבים לקחת חלק בפעילות חברתית בקהילה, בסך 120 שעות במהלך כל שנת לימוד. זאת כדי, שהסטודנטים יפתחו רגישות חברתית ויאמצו את התרומה לזולת כדרך חיים.
מלבד זאת מצופה מן הסטודנטים בשנים המתקדמות ללוות, לכוון ולעזור לסטודנטים החדשים שנקלטים בתכנית.
 
הגשת מועמדות
מתבצעת באמצעות בקשה לסיוע כלכלי במכון. יש לציין "עבור תכנית אקדמיה פלוס".
 
תהליך המיון
 • מילוי שאלון אישי
 • בדיקת זכאות למלגת סיוע על סמך אישורים המעידים על המצב הכלכלי.
 • בדיקת הנתונים האקדמיים.
 • ריאיון אישי.
 
 
מי מטפל בך ?

המרכז לקידום הסטודנט
מנהלת המרכז לקידום הסטודנט, גב' מיכל זכריה
בניין 1, קומה ראשונה, חדר 104
טלפון:  
03-5026772  
דוא"ל: